Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976D0641

Odločba Sveta z dne 27. julija 1976 o spremembi Odločbe 73/391/EGS o postopkih posvetovanja in obveščanja v zadevah kreditnega zavarovanja, kreditnih jamstev in finančnih kreditov

OJ L 223, 16.8.1976, p. 25–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 008 P. 148 - 149
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 006 P. 134 - 135
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 006 P. 134 - 135
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 003 P. 26 - 27
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 003 P. 26 - 27
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 89 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/641/oj

31976D0641Uradni list L 223 , 16/08/1976 str. 0025 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0026
grška posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 8 str. 0148
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 3 str. 0026
španska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 6 str. 0134
portugalska posebna izdaja poglavje 11 zvezek 6 str. 0134


Odločba Sveta

z dne 27. julija 1976

o spremembi Odločbe 73/391/EGS o postopkih posvetovanja in obveščanja v zadevah kreditnega zavarovanja, kreditnih jamstev in finančnih kreditov

(76/641/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je Svet z Odločbo 73/391/EGS [1] določil postopke posvetovanja in obveščanja v zadevah kreditnega zavarovanja, kreditnih jamstev in finančnih kreditov;

ker določbe navedene Odločbe veljajo od 1. januarja 1974;

ker je priporočljivo, da se na podlagi izkušenj, pridobljenih pri uporabi teh postopkov, opravijo nekatere spremembe le-teh,

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Oddelek A Priloge 1 Priloge k Odločbi 73/391/EGS se nadomesti z:

"A. Trajanje kreditov

Trajanje vsakega dodeljenega kredita, bodisi dobaviteljskega kredita ali finančnega kredita, ne sme biti daljše od petih let, izračunano na podlagi naslednjih izhodišč:

1. Investicijsko blago, ki vsebuje posamezne same po sebi uporabne dele (na primer lokomotive):

- povprečni rok zapadlosti ali dejanske datume, ko mora kupec fizično prevzeti blago v svoji državi.

2. Investicijsko blago za celotne obrate ali tovarne, kadar dobavitelj ni odgovoren za prevzem:

- datum, ko mora kupec fizično prevzeti celotno blago (razen nadomestnih delov), dobavljeno po pogodbi.

3. Gradbene pogodbe, kadar izvajalec ni odgovoren za usposobitev za zagon:

- datum, ko je bila gradnja dokončana.

4. Pogodbe o montažnih (ali gradbenih) delih, kadar je dobavitelj (ali izvajalec) pogodbeno odgovoren za usposobitev za zagon:

- datum, ko je dobavitelj (ali izvajalec) dokončal montažo (ali gradnjo) in predhodne preskuse, s katerimi se zagotovi, da je pripravljena za delovanje, ne glede na to, ali je bila montaža (ali gradnja) v tem času izročena kupcu v skladu s pogodbenimidoločbami in ne glede na kakršno koli nadaljnjo obvezo dobavitelja (ali izvajalca), ki jo je morda sklenil, na primer za zagotovitev učinkovitega delovanja ali za usposabljanje lokalnega osebja.

5. V primeru točk 2, 3 in 4, kadar pogodba določa ločeno izvedbo posameznih delov projekta:

- datum začetka za vsak posamezen del ali povprečni datum začetka ali, kadar dobavitelj ne sklene pogodbe za ves projekt temveč za njegov bistveni del, datum začetka, ki se nanaša na projekt kot celoto."

Člen 2

Priloga 2 Priloge k Odločbi 73/391/EGS se nadomesti z:

"LESTVICA VREDNOSTI, KI NAJ SE UPORABIJO

Kategorija I: | do 750000 posebnih pravic črpanja. |

Kategorija II: | od 600000 do 1200000 posebnih pravic črpanja. |

Kategorija III: | od 1000000 do 2200000 posebnih pravic črpanja. |

Kategorija IV: | od 2000000 do 3200000 posebnih pravic črpanja. |

Kategorija V: | od 3000000 do 5000000 posebnih pravic črpanja. |

Kategorija VI: | od 4800000 do 7600000 posebnih pravic črpanja. |

Kategorija VII: | od 7400000 do 11200000 posebnih pravic črpanja. |

Kategorija VIII: | od 10000000 do 22000000 posebnih pravic črpanja. |

Kategorija IX: | od 20000000 do 44000000 posebnih pravic črpanja. |

Kategorija X: | več kot 40000000 posebnih pravic črpanja." |

Člen 3

Revidirane določbe nadomestijo določbe, ki jih je Svet sprejel prej.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. julija 1976

Za Svet

Predsednik

M. van der Stoel

[1] UL L 346, 17.12.1973, str. 1.

--------------------------------------------------

Top