EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0379

Direktiva Sveta z dne 24. junija 1975 o spremembi direktiv št. 64/432/EGS, št. 64/433/EGS, št. 71/118/EGS, št. 72/461/EGS in št. 72/462/EGS glede veljavnosti postopkov Stalnega veterinarskega odbora (75/379/EGS)

OJ L 172, 3.7.1975, p. 17–17 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 32 - 32
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 90 - 90
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 90 - 90
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 80 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 66 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 66 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 3 - 3

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/379/oj

31975L0379Uradni list L 172 , 03/07/1975 str. 0017 - 0017
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 6 str. 0090
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 13 str. 0032
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 6 str. 0090


Direktiva Sveta

z dne 24. junija 1975

o spremembi direktiv št. 64/432/EGS, št. 64/433/EGS, št. 71/118/EGS, št. 72/461/EGS in št. 72/462/EGS glede veljavnosti postopkov Stalnega veterinarskega odbora

(75/379/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker Stalni veterinarski odbor, ustanovljen s Sklepom št. 68/361/EGS [2], izraža svoje mnenje v skladu s postopki, katerih veljavnost je bila omejena na 30 mesecev od datuma, ko se navedenemu odboru prvič predloži prošnja za mnenje;

ker je bila zadeva prvič predložena odboru 22. decembra 1972; ker ni minilo dovolj časa, da bi se lahko sprejel dokončni sklep, in ker je treba veljavnost navedenih postopkov podaljšati samo začasno,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V naslednjih členih se izraz "30 mesecev" nadomesti s "102 meseca":

- v členu 14 Direktive Sveta št. 64/432/EGS [3] z dne 26. junija 1964 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta št. 74/387/EGS [4];

- v členu 9b Direktive Sveta št. 64/433/EGS [5] z dne 26. junija 1964 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na proizvodnjo in trženje svežega mesa, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 74/387/EGS;

- v členu 13 Direktive Sveta št. 71/118/EGS [6] z dne 15. februarja 1971 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim perutninskim mesom, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 74/387/EGS;

- v členu 10 Direktive Sveta št. 72/461/EGS [7] z dne 12. decembra 1972 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino s svežim mesom znotraj Skupnosti, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 74/387/EGS;

- v členu 31 Direktive Sveta št. 72/462/EGS [8] z dne 12. decembra 1972 o problemih glede zdravstvenih in veterinarskih pregledov ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav, nazadnje spremenjene z Direktivo št. 74/387/EGS.

Člen 2

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 24. junija 1975

Za Svet

Predsednik

M. A. Clinton

[1] UL C 111, 20.5.1975, str. 26.

[2] UL L 255, 18.10.1968, str. 23.

[3] UL L 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

[4] UL L 202, 24.7.1974, str. 36.

[5] UL L 121, 29.7.1964, str. 2012/64.

[6] UL L 55, 8.3.1971, str. 23.

[7] UL L 302, 31.12.1972, str. 24.

[8] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

--------------------------------------------------

Top