EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975D0199

Sklep Sveta z dne 18. marca 1975 o sklenitvi Mednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov in o sprejetju Priloge o carinskih skladiščih

OJ L 100, 21.4.1975, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 02 Volume 012 P. 5 - 21
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 002 P. 233 - 257
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 002 P. 233 - 249
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 002 P. 36 - 36
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 002 P. 36 - 36
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 26 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 26 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 26 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 26 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 26 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 26 - 26
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 26 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 26 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 26 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 001 P. 17 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 001 P. 17 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 011 P. 3 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1975/199/oj

Related international agreement

31975D0199Uradni list L 100 , 21/04/1975 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0036
grška posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 12 str. 0005
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 2 str. 0036
španska posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 2 str. 0233
portugalska posebna izdaja poglavje 02 zvezek 2 str. 0233


Sklep Sveta

z dne 18. marca 1975

o sklenitvi Mednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov in o sprejetju Priloge o carinskih skladiščih

(75/199/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ker lahko Mednarodna konvencija o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov, ki jo je pripravil Svet za carinsko sodelovanje, učinkovito pripomore k razvoju mednarodne trgovine;

ker mora v skladu s členom 11 Konvencije vsaka podpisnica ob pristopu h Konvenciji sprejeti tudi eno od prilog; ker naj bi Skupnost sprejela Prilogo o carinskih skladiščih;

ker naj bi sklenili Konvencijo in sprejeli Prilogo,

SKLENIL:

Člen 1

Mednarodna konvencija o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov s Prilogo o carinskih skladiščih je sklenjena in sprejeta s strani Skupnosti.

Besedili Konvencije in Priloge sta priloženi k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb, pooblaščenih za podpisovanje konvencije v skladu s členom 1, in za sprejetje Priloge, v skladu s členom 1, in je pooblaščen za prenos pooblastil, potrebnih, za zavezo Skupnosti.

Te osebe uradno obvestijo Generalnega sekretarja Sveta za carinsko sodelovanje, da je za uporabo prej navedene priloge treba carinska območja držav članic Evropske gospodarske skupnosti obravnavati kot enotno območje.

V Bruslju, 18. marca 1975

Za Svet

Predsednik

R. Ryan

--------------------------------------------------

Top