EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974R0306

Uredba Sveta (EGS) št. 306/74 z dne 4. februarja 1974 o uvozu oljčnega olja iz Turčije

OJ L 34, 7.2.1974, p. 11–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 40 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 40 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 40 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 40 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 40 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 40 - 41
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 40 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 40 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 40 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 29 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 29 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 11 - 12

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/306/oj

31974R0306Uradni list L 034 , 07/02/1974 str. 0011 - 0012


Uredba Sveta (EGS) št. 306/74

z dne 4. februarja 1974

o uvozu oljčnega olja iz Turčije

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker člen 7 Priloge 6 Dodatnega protokola, podpisanega v Bruslju 23. novembra 1970, spremenjenega s sporazumom v obliki izmenjave pisem, podpisanega v Bruslju 23. novembra 1973, določa, da je posebni postopek treba uskladiti za uvoz oljčnega olja, ki spada pod podštevilko 15.07 A II skupne carinske tarife, proizvedenim v celoti v Turčiji in prepeljanim neposredno iz te države v Skupnost; ker je treba, preden se lahko uskladi ta postopek, sprejeti pravila za njegovo uporabo;

ker v primeru, da Turčija uvede posebno izvozno dajatev, posebni postopek predvideva standardni popust 0,50 obračunske enote na 100 kilogramov na prelevman, zaračunan za takšno olje, in zmanjšanje tega prelevmana za znesek v višini posebne dajatve, največ za 4,5 obračunskih enot na 100 kilogramov;

ker je treba zagotoviti da, v skladu s Sporazumom, vpliva posebna izvozna dajatev na zvišanje cene olja pri uvozu v Skupnost; ker je za zagotovitev pravilne uporabe zadevnega postopka treba sprejeti ukrepe za zagotovitev, da je pri uvozu olja plačana posebna izvozna dajatev,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kadar Turčija uvaja posebno izvozno dajatev na oljčno olje razen na rafinirano oljčno olje, ki spada pod podštevilko 15.07 A II skupne carinske tarife, ki se proizvaja v celoti v Turčiji in je prepeljano neposredno iz te države v Skupnost, je prelevman na uvoz takega olja v Skupnost prelevman, izračunan v skladu s členom 13 Uredbe Sveta št. 136/33/EGS [2] z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1707/73 [3], zmanjšana za:

- 0,50 obračunske enote na 100 kilogramov in

- znesek, ki je enak posebni izvozni dajatvi na olje iz Turčije, do 4,5 obračunskih enot na 100 kilogramov.

Člen 2

Režim iz člena 1 se uporablja za vse uvoze, v zvezi s katerimi uvoznik dokaže, da je posebna izvozna dajatev iz tega člena ustrezno izražena v uvozni ceni.

Člen 3

Kadar Turčija ne uvede posebne izvozne dajatve, je prelevman na uvoz olja v Skupnost iz člena 1, prelevman, izračunan v skladu s členom 13 Uredbe št. 136/66/EGS, z odbitkom 0,50 obračunske enote na 100 kilogramov.

Člen 4

Podrobna pravila za izvajanje te uredbe in zlasti člena 2 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 38 Uredbe št. 136/66/EGS.

Člen 5

Uredba Sveta (EGS) št. 1235/71 [4] z dne 7. junija 1971 o uvozu oljčnega olja iz Turčije se razveljavi.

Člen 6

Ta uredba začne veljati z dnem začetka veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem, podpisanega 23. novembra 1973, o spremembi člena 7 Priloge 6 k Dodatnemu protokolu k Sporazumu [5] o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 1974

Za Svet

Predsednik

W. Scheel

[1] UL C 2, 9.1.1974, str. 75.

[2] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[3] UL L 175, 29.6.1973, str. 5.

[4] UL L 130, 16.6.1971, str. 55.

[5] Datum začetka veljavnosti tega sporazuma je objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

--------------------------------------------------

Top