Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973R3539

Uredba Sveta (EGS) št. 3539/73 z dne 18. decembra 1973 o stopnji uvoznih dajatev za majhne nekomercialne pošiljke kmetijskih proizvodov in blaga v okviru Uredbe (EGS) št. 1059/69

OJ L 361, 29.12.1973, p. 8–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 010 P. 109 - 110
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 143 - 143
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 143 - 143
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 005 P. 192 - 192
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 005 P. 192 - 192
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 22 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 22 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 22 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 22 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 22 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 22 - 22
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 22 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 22 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 22 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/3539/oj

31973R3539Uradni list L 361 , 29/12/1973 str. 0008 - 0008
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 5 str. 0192
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 10 str. 0109
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 5 str. 0192
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 7 str. 0143
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 7 str. 0143


Uredba Sveta (EGS) št. 3539/73

z dne 18. decembra 1973

o stopnji uvoznih dajatev za majhne nekomercialne pošiljke kmetijskih proizvodov in blaga v okviru Uredbe (EGS) št. 1059/69

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 43 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju akta [1], ki je priloga k Pogodbi o pristopu novih držav članic k Evropski gospodarski skupnosti in Evropski skupnosti za atomsko energijo, ki je bil podpisan 22. januarja 1972 in zlasti člena 62(1) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ker del II B predhodnih predpisov skupne carinske tarife v Prilogi k Uredbi Sveta (EGS) št. 950/68 [2] z dne 28. junija 1968, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2260/73 [3], določa, da če zainteresirana stranka ne zahteva uporabe normalne stopnje, se carina zaračuna po pavšalni stopnji 10 % po vrednosti za blago, poslano zasebnikom v majhnih pošiljkah, v kolikor tak uvoz ni komercialne narave;

ker je koristno in možno, ne da bi ogrozili cilje skupne kmetijske politike, po istih metodah pobirati vse ostale uvozne dajatve za kmetijske proizvode in blago, določeno v okviru sistema izmenjav iz Uredbe Sveta (EGS) št. 1059/69 [4] z dne 28. maja 1969, ki določa trgovinsko ureditev, ki se uporablja za določeno blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 1491/73 [5];

ker se lahko z isto transakcijo pobere več različnih dajatev; ker je treba uporabiti enkratno pavšalno dajatev za vse te dajatve, da bi lahko sistem pavšalnega obdavčenja dosegel svoj cilj,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. V primeru majhnih nekomercialnih pošiljk iz Oddelka II B (2) predhodnih predpisov skupne carinske tarife iz Priloge k Uredbi (EGS) št. 950/68, se pavšalne dajatve iz odstavka 1 omenjenega Oddelka II B zaračunavajo namesto uvoznih dajatev, določenih v okviru skupne kmetijske politike, ter tistih, ki so predvidene za blago v Uredbi (EGS) št. 1059/69.

2. Kadar lahko z isto transakcijo poberemo več različnih dajatev, se pavšalna dajatev iz odstavka 1 zaračuna za vse dajatve.

3. Vendar pa se odstavek 1 ne uporablja, kadar pred uvedbo omenjenih pavšalnih dajatev za tako blago in kmetijske proizvode naslovnik zahteva, da so podvrženi ustreznim uvoznim dajatvam.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 1973

Za Svet

Predsednik

J. Christensen

[1] UL L 73, 27.3.1972, str. 5.

[2] UL L 172, 22.7.1968, str. 1.

[3] UL L 233, 21.8.1973, str. 10.

[4] UL L 141, 12.6.1969, str. 1.

[5] UL L 151, 7.6.1973, str. 1.

--------------------------------------------------

Top