EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973R1545

Uredba (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1545/73 Sveta z dne 4. junija 1973 o spremembi Uredbe Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti

OJ L 155, 11.6.1973, p. 7–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 197 - 197
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 218 - 218
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 105 - 105
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 105 - 105
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 65 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 65 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 65 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 65 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 65 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 65 - 65
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 65 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 65 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 65 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 186 - 186
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 186 - 186
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 28 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/1545/oj

31973R1545Uradni list L 155 , 11/06/1973 str. 0007 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0105
grška posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 1 str. 0197
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0105
španska posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 1 str. 0218
portugalska posebna izdaja poglavje 01 zvezek 1 str. 0218


Uredba (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1545/73 Sveta

z dne 4. junija 1973

o spremembi Uredbe Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, zlasti prvega odstavka člena 28 Pogodbe,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnostih, zlasti členov 16 in 22 Protokola,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Sodišča,

ker je treba spremeniti Uredbo Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 [1] z dne 25. marca 1969 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 2532/72 [2], da se tako upošteva Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1543 z dne 4. junija 1973 o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za uradnike Evropskih skupnosti, ki so plačani iz skladov za raziskave in investicije [3],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

"(f) prejemniki nadomestil zaradi dokončnega prenehanja zaposlitve iz členov 3 in 4 Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1543;

(g) prejemniki dodatkov zaradi dokončnega prenehanja zaposlitve iz člena 5 Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1543."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 4. junija 1973

Za Svet

Predsednik

R. Van Elslande

[1] UL L 74, 27.3.1969, str. 1.

[2] UL L 272, 5.12.1972, str. 1.

[3] UL L 155/7, 11.6.1973, str. 1.

--------------------------------------------------

Top