Help Print this page 

Document 31973L0047

Title and reference
Direktiva Komisije z dne 5. decembra 1972 o spremembi druge Direktive Komisije z dne 18. novembra 1971 o uvedbi analitskih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (73/47/EGS)
 • In force
OJ L 83, 30.3.1973, p. 35–35 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 128 - 128
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 244 - 244
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 244 - 244
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 005 P. 129 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 005 P. 129 - 129
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 26 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 26 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 26 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 26 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 26 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 26 - 26
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 26 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 26 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 26 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 17 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 17 - 17

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/47/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: danščina, nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, islandščina, norveščina
Dates
 • Date of document: 05/12/1972
 • Date of effect: 15/12/1972; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of notification: 15/12/1972
 • Date of transposition: 01/01/1973; najpozneje do glej člen 2
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Evropska komisija
 • Form: Direktiva
 • Addressee: države članice
 • Additional information: razširjeno na EGP z 21994A0103(01), Direktiva o spremembi
Procedure
 • Department responsible: DG06/B/II/1
Relationship between documents
Text

31973L0047Uradni list L 083 , 30/03/1973 str. 0035 - 0035
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 5 str. 0129
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 9 str. 0128
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 5 str. 0129
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 6 str. 0244
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 6 str. 0244


Direktiva Komisije

z dne 5. decembra 1972

o spremembi druge Direktive Komisije z dne 18. novembra 1971 o uvedbi analitskih metod Skupnosti za uradni nadzor krme

(73/47/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta z dne 20. julija 1970 [1] o uvedbi metod vzorčenja in analitskih metod Skupnosti za uradni nadzor krme, kakor je bila spremenjena z Direktivo z dne 20. julija 1972 [2], in zlasti člena 2 Direktive,

ker je Komisija 18. novembra 1971 sprejela drugo Direktivo [3] o uvedbi analitskih metod Skupnosti za uradni nadzor krme;

ker del 1 Priloge k navedeni direktivi določa metodo za določanje vlage, ki se med drugim lahko uporablja za analizo živalskih in rastlinskih masti in olj;

ker mora biti vlaga v živalskih in rastlinskih masteh in oljih od 1. januarja 1974 določena z drugo metodo, ki jo je potrdila četrta Direktiva Komisije o uvedbi analitskih metod Skupnosti za uradni nadzor krme;

ker je zato treba razveljaviti obveznost uporabe metode za določanje vlage, kakor je določena v drugi Direktivi za analizo živalskih in rastlinskih masti in olj;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živalsko krmo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Druga Direktiva Komisije, ki uvaja analitske metode Skupnosti za uradni nadzor krme, se spremeni:

Drugi stavek prvega pododstavka točke 1 dela 1 Priloge se nadomesti z naslednjim:

"Ne pokriva analize mlečnih proizvodov kot posamične krme, analize mineralnih snovi in mešanic, sestavljenih predvsem iz mineralnih snovi, analize živalskih in rastlinskih masti in olj ali analize oljnih semen in oljnatega sadja, določenega v Uredbi Sveta 136/66/EGS [4], z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga olja in masti."

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1973. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. decembra 1972

Za Komisijo

Predsednik

S. L. Mansholt

[1] UL L 170, 3.8.1970, str. 2.

[2] UL L 171, 29.7.1972, str. 39.

[3] UL L 279, 20.12.1971, str. 7.

[4] UL L 170, 3.8.1970, str. 2.

--------------------------------------------------

Top