Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R2351

Uredba Komisije (EGS) št. 2351/72 z dne 8. novembra 1972 o dopolnitvi uredb (EGS) št. 100/72 in št. 1574/72 glede postopkov denaturacije sladkorja

OJ L 253, 9.11.1972, p. 11–11 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(11) P. 39 - 39
English special edition: Series I Volume 1972(11) P. 40 - 40
Greek special edition: Chapter 03 Volume 008 P. 174 - 174
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 122 - 122
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 122 - 122
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 005 P. 32 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 005 P. 32 - 32
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 347 - 347
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 347 - 347
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 347 - 347
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 347 - 347
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 347 - 347
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 347 - 347
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 347 - 347
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 347 - 347
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 347 - 347
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 264 - 264
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 264 - 264
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 14 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2351/oj

31972R2351Uradni list L 253 , 09/11/1972 str. 0011 - 0011
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 5 str. 0032
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1972(11) str. 0039
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 5 str. 0032
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1972(11) str. 0040
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 8 str. 0174
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 6 str. 0122
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 6 str. 0122


Uredba Komisije (EGS) št. 2351/72

z dne 8. novembra 1972

o dopolnitvi uredb (EGS) št. 100/72 in št. 1574/72 glede postopkov denaturacije sladkorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 1009/67/EGS [1] z dne 18. decembra 1967 o skupni ureditvi trga za sladkor, kakor je bila nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 607/72 [2], in zlasti člena 9(8) Uredbe,

ker so izkušnje pokazale, da opis postopkov denaturacije sladkorja v Uredbi Komisije (EGS) št. 100/72 [3] z dne 14. januarja 1972 o podrobnih pravilih za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo in v Uredbi Komisije (EGS) št. 1574/72 [4] z dne 24. julija 1972 o določitvi premije za denaturacijo sladkorja za živalsko krmo ni dovolj natančen, da bi zagotovil uporabo tako denaturiranega sladkorja zgolj za živalsko krmo in predvidene namene; ker je treba navedeni uredbi zato ustrezno dopolniti, vendar brez spreminjanja zadevnih postopkov;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

"bodisi (c) 0, 250 kg železovega oksida; v tem primeru mora biti zmes razločno temno rdeče do rjavo obarvana."

Člen 2

"bodisi (c) 0, 250 kg železovega oksida; v tem primeru mora biti zmes razločno temno rdeče do rjavo obarvana."

Člen 3

1. Potrdila o denaturacijskih premijah, izdana na podlagi Uredbe (EGS) št. 1574/22, se prekličejo na zahtevo bodisi imetnika ali prevzemnika, če se taka zahteva predloži pred 31. decembrom 1972.

2. Denaturacijski polog se sprosti takoj po preklicu potrdila.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 1972

Za Komisijo

Predsednik

S. L. Mansholt

[1] UL 308, 18.12.1967, str. 1.

[2] UL L 75, 28.3.1972, str. 4.

[3] UL L 12, 15.1.1972, str. 15.

[4] UL L 167, 25.7.1972, str. 18.

--------------------------------------------------

Top