EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R0922

Uredba Sveta (EGS) št. 922/72 z dne 2. maja 1972 o določitvi splošnih pravil za dodeljevanje pomoči v zvezi s sviloprejkami za gojitveno leto 1972/73

OJ L 106, 5.5.1972, p. 1–1 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(II) P. 377 - 378
English special edition: Series I Volume 1972(II) P. 393 - 394
Greek special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 223 - 224
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 224 - 224
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 224 - 224
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 004 P. 129 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 004 P. 129 - 129
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 303 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 234 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 234 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32013R1308 . Latest consolidated version: 01/04/1974

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/922/oj

31972R0922Uradni list L 106 , 05/05/1972 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 4 str. 0129
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1972(II) str. 0377
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 4 str. 0129
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1972(II) str. 0393
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 7 str. 0223
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 5 str. 0224
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 5 str. 0224


Uredba Sveta (EGS) št. 922/72

z dne 2. maja 1972

o določitvi splošnih pravil za dodeljevanje pomoči v zvezi s sviloprejkami za gojitveno leto 1972/73

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 845/72 [1] z dne 24. aprila 1972, s katero so bili predpisani posebni ukrepi za spodbujanje gojitve sviloprejk in zlasti člena 2(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker člen 2 Uredbe (EGS) št. 845/72 navaja, da je treba dodeliti pomoč v zvezi s sviloprejkami, gojenimi v Skupnosti, in ker je treba sprejeti splošna pravila uporabe, določena v istem členu;

ker je zato, da bi poenostavili uporabo sistema pomoči, to pomoč treba v vsaki državi članici dodeliti izključno v zvezi s sviloprejkami, gojenimi na ozemlju tiste države;

ker je treba zato, da bi zagotovili pravilno delovanje tega sistema, določiti, kdo izpolnjuje pogoje za pomoč, in natančno določiti določene pogoje za dodelitev pomoči;

ker je treba uvesti sistem upravnega nadzora, s katerim bo zagotovljeno, da se pomoč dodeli samo za proizvode, ki izpolnjujejo pogoje zanjo;

ker je treba določiti podrobna pravila za izračunavanje pomoči, da bi s tem zagotovili enotno uporabo tega sistema;

ker naj bi ta Uredba veljala samo za obdobje, v katerem se bo lahko ocenila njena učinkovitost,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V primeru gojitvenega leta 1972/73 splošna pravila, predpisana v naslednjih členih, veljajo za dodelitev pomoči za sviloprejke, gojene v Skupnosti, kot določa člen 2 Uredbe (EGS) št. 845/72.

Člen 2

1. Na zahtevo gojitelja država članica dodeli pomoč za sviloprejke, gojene na njenem ozemlju.

2. Države članice so pooblaščene, da dodelijo pomoč izključno gojiteljem, ki so svoje zabojčke z jajčeci dobili od pooblaščenega organa in ki so po uspešnem zaključku gojitve predali proizvedene zapredke pooblaščenemu organu.

3. Gojitev sviloprejk se šteje za uspešno zaključeno, kadar se iz zabojčkov z jajčeci proizvede minimalno število zapredkov; to minimalno število je treba še določiti.

Člen 3

Države članice proizvajalke uvedejo upravni nadzor, s katerim zagotovijo, da proizvod, za katerega je zahtevana pomoč, ustreza zahtevam za dodelitev pomoči.

Člen 4

Znesek pomoči se izračunava na zabojček jajčec sviloprejke.

Člen 5

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju 2. maja 1972

Za Svet

Predsednik

G. Thorn

[1] UL L 100, 27.4.1972, str. 1.

--------------------------------------------------

Top