EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971R2823

Uredba Sveta (EGS) št. 2823/71 z dne 20. decembra 1971 o začasni delni opustitvi dajatev skupne carinske tarife za vino, ki je s poreklom in ki prihaja iz Maroka, Tunizije ali Turčije

OJ L 285, 29.12.1971, p. 51–51 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series II Volume II P. 32 - 32
English special edition: Series II Volume II P. 31 - 31
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 7 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1972

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/2823/oj

31971R2823Uradni list L 285 , 29/12/1971 str. 0051 - 0051
danska posebna izdaja: serija II zvezek II str. 0032
angleška posebna izdaja: serija II zvezek II str. 0031


Uredba Sveta (EGS) št. 2823/71

z dne 20. decembra 1971

o začasni delni opustitvi dajatev skupne carinske tarife za vino, ki je s poreklom in ki prihaja iz Maroka, Tunizije ali Turčije

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ker je po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (EGS) št. 816/70 [1] z 28. aprila 1970 o dodatnih določbah za skupno ureditev trga za vino, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2504/71 [2], zaželeno, da se do dokončnih režimov vzpostavijo začasni režimi z Marokom, Tunizijo in Turčijo, da bi se izognili prekinitvi pri izvozu vina iz navedenih držav;

ker navedeni začasni režimi, ki morajo biti enotni za celotno Skupnost, ne smejo ogroziti zaščite trga Skupnosti, ki jo zagotavljata zgoraj navedeni uredbi; ker bi delna opustitev dajatev skupne carinske tarife ob upoštevanju referenčne cene zadovoljila temu namenu;

ker se morajo navedeni začasni režimi uporabljati za omejeno obdobje, da bi Turčiji omogočili izvajanje člena 11 Priloge 5 Začasnega sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo ter da bi ostalim državam omogočili sprejem dokončnih režimov,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Carine pri uvozu vina iz svežega grozdja, ki se uvršča v podštevilko ex 22.05 skupne carinske tarife, s poreklom in ki prihaja iz Maroka, Tunizije ali Turčije, znašajo 60 % dajatev skupne carinske tarife, ki se uporabljajo na datum uvoza.

2. Določbe odstavka 1 se uporabljajo samo, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v drugem pododstavku člena 9(3) Uredbe (EGS) št. 816/70.

Pri uporabi zgoraj navedenega pododstavka carine, uporabljene v skladu z odstavkom 1, nadomestijo carine, ki so prikazane v skupni carinski tarifi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1972.

Uporablja se najkasneje do 31. avgusta 1972.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 1971

Za Svet

Predsednik

M. Pedini

[1] UL L 99, 5.5.1970, str. 1.

[2] UL L 261, 26.11.1971, str. 1.

--------------------------------------------------

Top