Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971D0306

Sklep Sveta z dne 26. julija 1971 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za javna naročila gradenj

OJ L 185, 16.8.1971, p. 15–15 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(II) P. 622 - 622
English special edition: Series I Volume 1971(II) P. 693 - 693
Greek special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 17 - 17
Spanish special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 19 - 19
Portuguese special edition: Chapter 17 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 110 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 110 - 110
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 19 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 8 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1971/306/oj

31971D0306Uradni list L 185 , 16/08/1971 str. 0015 - 0015
finska posebna izdaja: poglavje 6 zvezek 1 str. 0110
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1971(II) str. 0622
švedska posebna izdaja: poglavje 6 zvezek 1 str. 0110
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1971(II) str. 0693
grška posebna izdaja: poglavje 17 zvezek 1 str. 0017
španska posebna izdaja: poglavje 17 zvezek 1 str. 0019
portugalska posebna izdaja poglavje 17 zvezek 1 str. 0019


Sklep Sveta

z dne 26. julija 1971

o ustanovitvi Svetovalnega odbora za javna naročila gradenj

(71/306/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju predlogov Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker izvajanje ukrepov, ki jih je Svet sprejel na področju javnih naročil gradenj, lahko povzroči probleme, za katere se zdi, da jih je zaželeno proučiti skupaj;

ker je priporočljivo, da se za ta namen ustanovi odbor, ki mu predseduje Komisija in je sestavljen iz predstavnikov držav članic, ki pripadajo organom teh držav,

SKLENIL:

Člen 1

V okviru Komisije se ustanovi Svetovalni odbor za javna naročila gradenj.

Člen 2

Brez poseganja v določbe členov 169 in 170 Pogodbe odbor redno proučuje, na pobudo Komisije ali na zahtevo države članice, probleme, ki se pojavljajo pri uporabi ukrepov, ki jih je sprejel Svet v zvezi z javnimi naročili gradenj, vključno s posebnimi primeri na tem področju. Odbor proučuje zlasti vzroke, zaradi katerih se s pravnimi in fizičnimi osebami, ki so v skladu z merili, ki jih predpisuje Svet, ni posvetovalo ali pa jim ni bilo oddano naročilo, čeprav so oddale najbolj ugodno ponudbo.

Člen 3

Odbor sestavljajo predstavniki držav članic, ki pripadajo organom teh držav.

Države članice imenujejo po enega člana odbora in po enega namestnika.

Predsednik odbora je uradnik Komisije. Predsedniku lahko pomagajo uradniki Komisije. Tajniške storitve zagotavlja Komisija.

Člen 4

Odbor skliče predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo enega od članov odbora.

Člen 5

Razprave odbora se vpišejo v zapisnik.

Člen 6

Odbor sprejme svoj poslovnik.

V Bruslju, 26. julija 1971

Za Svet

Predsednik

A. Moro

[1] UL 62, 12.4.1965, str. 883/65 in 889/65.

[2] UL 13, 29.1.1965, str. 150/65 in UL 63, 13.4.1965, str. 929/65.

--------------------------------------------------

Top