Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0464

Direktiva Sveta z dne 8. decembra 1969 o obvladovanju krompirjevega raka

OJ L 323, 24.12.1969, p. 1–2 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(II) P. 545 - 546
English special edition: Series I Volume 1969(II) P. 561 - 562
Greek special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 19 - 20
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 170 - 171
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 170 - 171
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 249 - 250
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 249 - 250
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 172 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 140 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/464/oj

31969L0464Uradni list L 323 , 24/12/1969 str. 0001 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 2 str. 0249
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1969(II) str. 0545
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 2 str. 0249
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1969(II) str. 0561
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 5 str. 0019
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 3 str. 0170
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 3 str. 0170


Direktiva Sveta

z dne 8. decembra 1969

o obvladovanju krompirjevega raka

(69/464/EGS)

SVET EVROPSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe;

ob upoštevanju predloga Komisije;

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1];

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora;

ker igra proizvodnja krompirja pomembno vlogo v kmetijstvu Skupnosti;

ker proizvodnjo krompirja stalno ogrožajo škodljivi organizmi;

ker je treba z varstvom gojenja krompirja pred takšnimi škodljivimi organizmi ne samo ohranjati proizvodno zmogljivost, temveč tudi povečati kmetijsko produktivnost;

ker bi imeli varnostni ukrepi za preprečevanje vnosa škodljivih organizmov v posamezne države članice, le omejen učinek, če teh organizmov ne bi obvladovali hkrati in metodično povsod v Skupnosti ter če se ne bi preprečilo njihovo širjenje;

ker je eden izmed organizmov, najbolj škodljivih za krompir, Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., patogeni povzročitelj kriptogamnega krompirjevega raka;

ker se je ta bolezen pojavila v več državah članicah in ker v Skupnosti obstaja nekaj omejenih virov okužbe;

ker obstaja stalna nevarnost za gojenje krompirja povsod v Skupnosti, če se ne sprejmejo učinkoviti ukrepi za obvladovanje te bolezni ter preprečevanje njene širitve;

ker morajo biti za Skupnost sprejete minimalne določbe za izkoreninjenje tega škodljivega organizma; ker morajo biti države članice sposobne sprejeti dodatne ali strožje ukrepe, kjer je to potrebno;

ker igrajo sorte krompirja, odporne proti nekaterim vrstam tega organizma, pomembno vlogo; ker je lahko uporaba le-teh, zlasti na varnostnih območjih, ki obkrožajo okužene parcele, bistvenega pomena; ker je torej v splošnem interesu, da se občasno objavijo seznami takšnih sort;

ker se za določanje navzočnosti okužbe in odpornosti sort zdi potrebno uporabiti ustrezne metode, katerim države članice ne nasprotujejo;

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva zadeva minimalne ukrepe, ki naj se sprejmejo znotraj držav članic za obvladovanje krompirjevega raka in preprečitev širjenja te kriptogamne bolezni.

Člen 2

1. Če se ugotovi navzočnost Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., patogenega povzročitelja krompirjevega raka, države članice razmejijo okuženo parcelo in varnostno območje, ki je dovolj veliko, da zagotovi varstvo bližnje okolice.

2. Parcela velja za okuženo, če so bili simptomi krompirjevega raka najdeni na vsaj eni rastlini s te parcele.

Člen 3

Države članice zagotovijo, da se gomolje in stebla, ki izhajajo iz okuženih parcel, obdela tako, da se škodljivi organizem uniči. Če ni več moč ugotoviti, od kod izvirajo okuženi gomolji in stebla, je treba obdelati serijo, v kateri so bili najdeni okuženi gomolji ali stebla.

Člen 4

Države članice zagotovijo, da se na okuženih parcelah:

(a) ne goji krompir;

(b) nobena rastlina, namenjena za presajanje, ne goji in ne hrani, ne v zemlji ne kako drugače.

Člen 5

1. Države članice zagotovijo, da se v varnostnih območjih goji krompir samo, če je tiste sorte, ki je odporna proti rasam glive Synchytrium endobioticum, najdenim na okuženi parceli.

2. Sorta krompirja velja za odporno proti določeni rasi glive Synchytrium endobioticum, če se odzove na okužbo s patogenim povzročiteljem te rase tako, da ne obstaja nevarnost sekundarne infekcije.

Člen 6

Države članice prekličejo ukrepe, sprejete za obvladovanje krompirjevega raka ali preprečevanje njegovega širjenja, če se ugotovi, da gliva Synchytrium endobioticum ni več navzoča.

Člen 7

Države članice prepovejo posedovanje kultur glive Synchytrium endobioticum.

Člen 8

Države članice lahko dovolijo odstopanja od ukrepov iz členov 3, 4, 5 in 7 v znanstvene namene, za testiranje in selekcijo, pod pogojem, da takšna odstopanja ne posegajo v obvladovanje krompirjevega raka in ne pomenijo nevarnosti za širjenje te bolezni.

Člen 9

Države članice lahko sprejmejo takšne dodatne ali strožje predpise, kolikor je to potrebno za nadzor krompirjevega raka ali za preprečitev njegovega širjenja;

Člen 10

1. Države članice predložijo Komisiji vsako leto pred 1. januarjem seznam vseh sort krompirja, ki so jih same sprejele za trženje in za katere je bilo z uradno preiskavo ugotovljeno, da so odporne proti glivi Synchytrium endobioticum. Pri tem se navedejo rase, proti katerim so sorte odporne.

2. Komisija zagotovi, da se seznam odpornih sort, ki temelji na podatkih držav članic, objavi vsako leto, če je to mogoče, pred 1. februarjem.

Člen 11

Države članice zagotovijo, da se okužba z glivo Synchytrium endobioticum in odpornost sort krompirja proti temu organizmu določi z ustreznimi metodami, katerim države članice ne nasprotujejo.

Člen 12

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, v roku dveh let po njeni objavi in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 13

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. decembra 1969

Za Svet

Predsednik

J. M. A. H. Luns

[1] UL 28, 17.2.1967, str. 454/67.

--------------------------------------------------

Top