EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31968R0261

Uredba (EGS, Euratom, ESPJ) št. 261/68 Sveta z dne 29. februarja 1968 o spremembi Uredbe št. 423/67/EGS, 6/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov za člane Komisij EGS in ESAE ter Visoke oblasti, ki niso bili imenovani za člane enotne Komisije Evropskih skupnosti

OJ L 57, 5.3.1968, p. 1–1 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 40 - 40
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 40 - 40
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 118 - 118
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 139 - 139
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 139 - 139
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 36 - 36
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 168 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 168 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 15 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/261/oj

31968R0261Uradni list L 057 , 05/03/1968 str. 0001 - 0001
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1968(I) str. 0040
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1968(I) str. 0040
grška posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 1 str. 0011
španska posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 1 str. 0139
portugalska posebna izdaja poglavje 01 zvezek 1 str. 0139


Uredba (EGS, Euratom, ESPJ) št. 261/68 Sveta

z dne 29. februarja 1968

o spremembi Uredbe št. 423/67/EGS, 6/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov za člane Komisij EGS in ESAE ter Visoke oblasti, ki niso bili imenovani za člane enotne Komisije Evropskih skupnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti [1], in zlasti člena 34 Pogodbe,

ker mora Svet določiti prejemke za nekdanje člane Visoke oblasti in Komisij Evropske gospodarske skupnosti ter Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki po prenehanju funkcije niso bili imenovani za člane Komisije,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

S 1. januarjem 1968 se doda naslednji tretji odstavek členu 2 Uredbe št. 423/67/EGS. 6/67/Euratom [2] z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov za člane Komisij EGS in ESAE ter Visoke oblasti, ki niso bili imenovani za člane enotne Komisije Evropskih skupnosti:

"Z odstopanjem od člena 9 Uredbe 422/67/EGS, 5/67/Euratom pokojnine nekdanjih članov Visoke oblasti in Komisij Evropske gospodarske skupnosti ter Evropske skupnosti za atomsko energijo, navedenih v členu 1, ki so opravljali funkcijo najmanj dve leti, niso nižje od 15 % zadnje prejete osnovne plače."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. februarja 1968

Za Svet

Predsednik

M. Couve De Murville

[1] UL 152, 13.7.1967, str. 2.

[2] UL 187, 8.8.1967, str. 6.

--------------------------------------------------

Top