Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31966D0399

Sklep Sveta z dne 14. junija 1966 o ustanovitvi Stalnega odbora za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo

OJ 125, 11.7.1966, p. 2289–2290 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 107 - 107
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 123 - 123
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 234 - 234
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 165 - 165
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 165 - 165
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 122 - 122
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 122 - 122
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 54 - 54
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 39 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 39 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 3 - 3

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2014; razveljavil 32014R0652

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1966/399/oj

31966D0399Uradni list 125 , 11/07/1966 str. 2289 - 2290
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 1 str. 0122
danska posebna izdaja: serija I poglavje 1965-1966 str. 0107
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 1 str. 0122
angleška posebna izdaja: serija I poglavje 1965-1966 str. 0123
grška posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 1 str. 0234
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 1 str. 0165
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 1 str. 0165


Sklep Sveta

z dne 14. junija 1966

o ustanovitvi Stalnega odbora za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo

(66/399/EGS)

SVET EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju osnutka sklepa, ki ga je predložila Komisija,

ker direktive o trženju semenskega materiala predvidevajo, zato da bi se olajšalo njihovo izvajanje, postopek za vzpostavitev tesnega sodelovanja med državami članicami in Komisijo; ker bi bilo treba zato, da se doseže tako tesno sodelovanje, ustanoviti odbor za izvajanje nalog, ki mu jih nalagajo te direktive;

ker je zaželena razširitev takega sodelovanja na vsa področja, ki jih pokrivajo te direktive; ker bi moral imeti odbor pooblastila, da obravnava vsa vprašanja, ki se nanašajo na navedena področja,

SKLENIL:

Člen 1

Ustanovi se Stalni odbor za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo (v nadaljevanju "odbor"), ki ga sestavljajo predstavniki držav članic s predstavnikom Komisije kot predsednikom.

Člen 2

Odbor izvaja naloge, ki mu jih nalagajo direktive o trženju semenskega materiala, v primerih in pod pogoji iz teh direktiv.

Prav tako lahko obravnava katero koli drugo vprašanje s področja navedenih direktiv, ki mu ga predloži predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

V Bruslju, 14. junija 1966

Za Svet

Predsednik

P. Werner

--------------------------------------------------

Top