EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31958R0001(01)

Uredba št. 1 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo

OJ 17, 6.10.1958, p. 401–402 (DE, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 10 - 10
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 10 - 10
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 16 - 16
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 16 - 16
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 3 - 4

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(2)/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

31958R0001(01)Uradni list 017 , 06/10/1958 str. 0401 - 0402
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0016
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 1 str. 0016
španska posebna izdaja: poglavje 01 zvezek 1 str. 0010
portugalska posebna izdaja poglavje 01 zvezek 1 str. 0010


Uredba št. 1

o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo

SVET EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO JE

ob upoštevanju člena 190 Pogodbe, v skladu s katerim Svet, ne da bi posegal v Poslovnik Sodišča, soglasno določi, kako je urejena raba jezikov v institucijah Skupnosti,

ker je vsak izmed štirih jezikov, v katerih je sestavljena Pogodba, v eni ali več državah članicah Skupnosti uradni jezik,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uradni jeziki in delovni jeziki institucij Skupnosti so francoščina, italijanščina, nemščina in nizozemščina.

Člen 2

Dokumenti, ki jih država članica ali oseba pod jurisdikcijo ene izmed držav članic naslovi na institucije Skupnosti, so lahko po izbiri pošiljatelja sestavljeni v katerem koli izmed uradnih jezikov. Odgovor je sestavljen v istem jeziku.

Člen 3

Dokumenti, ki jih institucija Skupnosti naslovi na državo članico ali osebo pod jurisdikcijo ene izmed držav članic, morajo biti sestavljeni v jeziku te države.

Člen 4

Uredbe in drugi dokumenti splošne veljave se sestavijo v štirih uradnih jezikih.

Člen 5

Uradni list Skupnosti izhaja v štirih uradnih jezikih.

Člen 6

Institucije Skupnosti lahko v svojih poslovnikih določijo rabo jezikov v posameznih primerih.

Člen 7

Raba jezikov v postopkih Sodišča se uredi v njegovem poslovniku.

Člen 8

Če ima država članica več uradnih jezikov, se raba jezika na zahtevo zainteresirane države določi v skladu z njeno zakonodajo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. aprila 1958

Za Svet

Predsednik

R. Motz

--------------------------------------------------

Top