EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A1024(01)

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije

UL L 282, 24.10.2013, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
UL L 282, 24.10.2013, p. 3–3 (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/521/oj

Related Council decision
Related Council decision

24.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 282/3


SPORAZUM

med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije

EVROPSKA UNIJA (v nadaljnjem besedilu: Unija)

in

REPUBLIKA ZELENORTSKI OTOKI (v nadaljnjem besedilu: Zelenortski otoki)

(v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) STA SE –

V ŽELJI, da s poenostavitvijo izdajanja vizumov svojim državljanom na podlagi vzajemnosti poenostavita odnose med svojimi prebivalci, kar je pomemben pogoj za stabilen razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih in drugih vezi,

OB UPOŠTEVANJU skupne izjave z dne 5. junija 2008 o partnerstvu za mobilnost med Evropsko unijo in Zelenortskimi otoki, v skladu s katero si pogodbenici prizadevata za vzpostavitev dialoga o vprašanjih glede vizumov za kratkoročno bivanje, da se olajša mobilnost nekaterih kategorij oseb,

OB SKLICEVANJU na Sporazum o partnerstvu iz Cotonouja in posebno partnerstvo med Evropsko unijo in Zelenortskimi otoki, ki ju je Svet Evropske unije odobril 19. novembra 2007,

OB PRIZNAVANJU, da ta poenostavitev ne bi smela privesti do nezakonitega priseljevanja, in ob namenjanju posebne pozornosti varnosti in ponovnemu sprejemu,

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter Irsko,

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Kraljevino Dansko –

SPORAZUMELI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Namen tega sporazuma je na podlagi vzajemnosti poenostaviti izdajanje vizumov državljanom Zelenortskih otokov in Unije za načrtovano bivanje za največ 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 2

Splošna določba

1.   Poenostavitve vizumskih postopkov, določene v tem sporazumu, se za državljane Zelenortskih otokov in Unije uporabljajo samo, kolikor ti niso izvzeti iz vizumske obveznosti z zakoni in drugimi predpisi Unije, njenih držav članic ali Zelenortskih otokov, s tem sporazumom ali drugimi mednarodnimi sporazumi.

2.   Nacionalno pravo Zelenortskih otokov in držav članic ter pravo Unije se uporabljajo za zadeve, ki jih določbe tega sporazuma ne zajemajo, kot na primer zavrnitev izdaje vizuma, priznanje potnih listin, dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje ter zavrnitev vstopa in ukrepe izgona.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni državo članico Unije z izjemo Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska;

(b)

„državljan unije“ pomeni državljana države članice, kakor je opredeljena v točki (a);

(c)

„državljan Zelenortskih otokov“ pomeni osebo, ki ima državljanstvo Zelenortskih otokov;

(d)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki so ga izdali, ali odločitev, ki so jo sprejeli ena od držav članic ali Zelenortski otoki in je potrebno za vstop na ozemlje te države članice ali več držav članic ali ozemlje Zelenortskih otokov zaradi tranzita prek njega ali bivanja na njem do skupaj največ 90 dni;

(e)

„oseba, ki zakonito prebiva“pomeni:

 

za Unijo državljana Zelenortskih otokov, ki ima dovoljenje oziroma je upravičen do bivanja nad 90 dni na ozemlju države članice na podlagi zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje;

 

za Zelenortske otoke državljana Unije v smislu točke (b), ki ima dovoljenje za prebivanje v skladu z nacionalno zakonodajo.

Člen 4

Izdajanje vizumov za večkratni vstop

1.   Diplomatsko-konzularna predstavništva držav članic in Zelenortskih otokov izdajajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo pet let za naslednje kategorije državljanov:

(a)

člane nacionalnih in regionalnih vlad in parlamentov ter člane ustavnega, vrhovnega in računskega sodišča pri izvajanju njihovih nalog, če niso izvzeti iz vizumske obveznosti s tem sporazumom;

(b)

stalne člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega vabila, naslovljenega na Zelenortske otoke, države članice ali Unijo, sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali v programih izmenjav ter na prireditvah, ki se na ozemlju držav članic ali Zelenortskih otokov organizirajo na pobudo medvladnih organizacij;

(c)

poslovneže in predstavnike podjetij, ki redno potujejo v države članice ali na Zelenortske otoke;

(d)

zakonce in otroke (vključno s posvojenimi), ki so mlajši od 21 let ali vzdrževani, ter starše, ki obiščejo:

državljane Zelenortskih otokov, ki zakonito prebivajo na ozemlju države članice, ali državljane Unije, ki zakonito prebivajo na Zelenortskih otokih, ali

državljane Unije, ki prebivajo v državi, katere državljanstvo imajo, ali državljane Zelenortskih otokov, ki prebivajo na Zelenortskih otokih.

Če pa sta potrebnost ali namen pogostih ali rednih potovanj očitno omejena na krajše obdobje, je veljavnost vizuma za večkratni vstop omejena na ustrezno obdobje, zlasti če so

mandat oseb iz točke (a),

mandat stalnega člana delegacije iz točke (b),

čas na položaju poslovneža ali predstavnika podjetja iz točke (c) ali

veljavnost dovoljenja za prebivanje za državljane Zelenortskih otokov, ki prebivajo na ozemlju države članice, in za državljane Unije, ki prebivajo na Zelenortskih otokih, iz točke (d)

krajši od pet let.

2.   Diplomatsko-konzularna predstavništva držav članic in Zelenortskih otokov izdajo vizum za večkratni vstop z veljavnostjo enega leta za naslednje kategorije državljanov, če so v prejšnjem letu pridobili najmanj en vizum in ga uporabljali v skladu z zakoni, ki urejajo vstop na ozemlje države in bivanje v njej:

(a)

predstavnike organizacij civilne družbe, ki redno potujejo v države članice ali na Zelenortske otoke zaradi izobraževanja, seminarjev in konferenc, tudi v okviru programov izmenjav;

(b)

predstavnike svobodnih poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih razstavah, sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah in redno potujejo v države članice ali na Zelenortske otoke;

(c)

udeležence znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav, ki redno potujejo v države članice ali na Zelenortske otoke;

(d)

udeležence mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi;

(e)

novinarje in akreditirane osebe, ki jim pomagajo pri delu;

(f)

učence, dijake, študente, podiplomske študente in spremljajoče učitelje, ki potujejo zaradi študija ali izobraževanja, vključno v okviru programov izmenjav in drugih šolskih dejavnosti;

(g)

predstavnike verskih skupnosti, ki so priznane na Zelenortskih otokih ali v državah članicah, ki redno potujejo v države članice ali na Zelenortske otoke;

(h)

osebe, ki redno potujejo iz zdravstvenih razlogov;

(i)

udeležence uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta ali občine;

(j)

člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega vabila, naslovljenega na Zelenortske otoke, države članice ali Unijo, redno sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali v programih izmenjav ter na prireditvah, ki se na ozemlju držav članic ali Zelenortskih otokov organizirajo na pobudo medvladnih organizacij.

Če pa sta potrebnost ali namen pogostih ali rednih potovanj očitno omejena na krajše obdobje, je veljavnost vizuma za večkratni vstop omejena na ustrezno obdobje.

3.   Diplomatsko-konzularna predstavništva držav članic in Zelenortskih otokov izdajo vizum za večkratni vstop z veljavnostjo najmanj dve leti in največ pet let za kategorije državljanov iz odstavka 2 tega člena pod pogojem, da je prosilec v dveh letih pred vložitvijo prošnje za izdajo vizuma uporabljal enoletni vizum za večkratni vstop v skladu z zakoni, ki urejajo vstop na ozemlje države gostiteljice in bivanje v njej.

Če pa sta potrebnost ali namen pogostih ali rednih potovanj očitno omejena na krajše obdobje, je veljavnost vizuma za večkratni vstop omejena na ustrezno obdobje.

4.   Skupno trajanje bivanja oseb iz odstavkov 1 do 3 tega člena na ozemlju držav članic ali Zelenortskih otokov ne sme biti daljše od 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 5

Taksa za izdajo vizuma in stroški storitev

1.   Brez poseganja v določbe odstavka 2 države članice ali Zelenortski otoki ne zaračunajo takse za izdajo vizuma naslednjim kategorijam oseb:

(a)

članom uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega vabila, naslovljenega na Zelenortske otoke, države članice ali Unijo, sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali v programih uradnih izmenjav ali na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic ali Zelenortskih otokov organizirajo medvladne organizacije;

(b)

otrokom, mlajšim od 12 let;

(c)

učencem, dijakom, študentom in podiplomskim študentom in spremljajočim učiteljem, ki se za bivanje odločijo zaradi študija ali izobraževanja;

(d)

raziskovalcem, ki potujejo za namene znanstvenih raziskav;

(e)

mladim do 25. leta starosti, ki se udeležijo seminarjev, konferenc, športnih prireditev ali kulturnih ali izobraževalnih dogodkov, ki jih organizirajo neprofitne organizacije.

2.   Kadar države članice ali Zelenortski otoki sodelujejo z zunanjim ponudnikom storitev, se lahko zaračunajo stroški storitev. Plačilo stroškov storitev je sorazmerno s stroški, ki jih ima zunanji ponudnik pri opravljanju storitev in ne presega 30 EUR. Zelenortski otoki in zadevne države članice ohranijo možnost, da lahko vsi prosilci vloge za izdajo vizuma predložijo neposredno na svojih konzulatih.

Člen 6

Zapustitev države v primeru izgubljenih ali ukradenih dokumentov

Državljani Zelenortskih otokov in Unije, ki so izgubili osebni dokument ali jim je bil ta ukraden med bivanjem na ozemlju držav članic ali Zelenortskih otokov, lahko to ozemlje zapustijo z veljavnim osebnim dokumentom, ki ga izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo države članice ali Zelenortskih otokov, brez vizuma ali drugega dovoljenja.

Člen 7

Podaljšanje vizuma v izrednih okoliščinah

Državljanom Zelenortskih otokov in Unije, ki zaradi višje sile ne morejo zapustiti ozemlja države članice ali Zelenortskih otokov do datuma, navedenega v vizumu, se brezplačno podaljša veljavnost vizuma v skladu z zakonodajo države gostiteljice, in sicer za obdobje, potrebno za njihovo vrnitev v državo njihovega prebivališča.

Člen 8

Diplomatski in službeni potni listi

1.   Državljani Zelenortskih otokov ali držav članic, imetniki veljavnih diplomatskih ali službenih potnih listov, lahko brez vizuma vstopijo na ozemlje držav članic ali Zelenortskih otokov, ga zapustijo ali prečkajo.

2.   Državljani iz odstavka 1 tega člena lahko bivajo na ozemlju držav članic ali Zelenortskih otokov največ 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 9

Ozemeljska veljavnost vizuma

Ob upoštevanju nacionalnih pravil in predpisov o nacionalni varnosti držav članic in Zelenortskih otokov ter ob upoštevanju pravil Unije o vizumih z omejeno ozemeljsko veljavnostjo imajo državljani Zelenortskih otokov in Unije pravico do gibanja na ozemlju druge pogodbenice pod enakimi pogoji kot njeni državljani.

Člen 10

Skupni odbor za upravljanje tega sporazuma

1.   Pogodbenici ustanovita skupni odbor za upravljanje Sporazuma (v nadaljnjem besedilu: odbor), ki ga sestavljajo predstavniki Unije in Zelenortskih otokov. Unijo zastopa Evropska komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

2.   Naloge odbora so predvsem:

(a)

spremljanje izvajanja tega sporazuma;

(b)

predlaganje sprememb ali dopolnitev k temu sporazumu;

(c)

reševanje sporov, ki izhajajo iz razlage ali uporabe določb tega sporazuma.

3.   Odbor se sestaja po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic in najmanj enkrat letno.

4.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 11

Povezava med tem sporazumom in sporazumi, sklenjenimi med državami članicami in Zelenortskimi otoki

Od začetka veljavnosti ima ta sporazum prednost pred določbami vseh dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov, ki so bili sklenjeni med državami članicami in Zelenortskimi otoki, kolikor določbe teh sporazumov ali dogovorov zadevajo vprašanja, obravnavana v tem sporazumu.

Člen 12

Končne določbe

1.   Sporazum pogodbenici ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki, veljati pa začne prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku zgoraj navedenih postopkov.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena ta sporazum začne veljati šele na dan, ko začne veljati sporazum med Unijo in Zelenortskimi otoki o ponovnem sprejemu, če je ta dan poznejši od dneva iz odstavka 1 tega člena.

3.   Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če je odpovedan v skladu z odstavkom 6 tega člena.

4.   Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim sporazumom med pogodbenicama. Spremembe začnejo veljati, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so zaključeni njuni nacionalni postopki, potrebni v ta namen.

5.   Vsaka od pogodbenic lahko začasno preneha izvajati celotni Sporazum ali njegov del iz razlogov javnega reda, zaščite nacionalne varnosti ali varstva javnega zdravja. O odločitvi o začasnem prenehanju izvajanja uradno obvesti drugo pogodbenico najkasneje 48 ur pred začetkom veljavnosti odločitve. Pogodbenica, ki je začasno prenehala izvajati ta sporazum, nemudoma obvesti drugo pogodbenico, ko razlogi za začasno prenehanje izvajanja prenehajo.

6.   Vsaka od pogodbenic lahko odpove ta sporazum s pisnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum preneha veljati 90 dni po dnevu prejema takšnega uradnega obvestila.

V dvojniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so vse jezikovne različice enako verodostojne.

Съставено в Прая на двадесет и шести октомври две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Praia, el veintiséis de octubre de dos mil doce.

V Praie dne dvacátého šestého října dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Praia den seksogtyvende oktober to tusind og tolv.

Geschehen zu Praia am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Praias.

′Εγινε στην Πράια, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Praia on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and twelve.

Fait à Praia, le vingt-six octobre deux mille douze.

Fatto a Praia, addì ventisei ottobre duemiladodici.

Prajā, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Prajoje.

Kelt Praiában, a kétezer-tizenkettedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Praja, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Praia, de zesentwintigste oktober tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Prai dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Praia, em vinte e seis de outubro de dois mil e doze.

Întocmit la Praia la douăzeci și șase octombrie două mii doisprezece.

V Praii dňa dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícdvanásť.

V Praii, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Praiassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Praia den tjugosjätte oktober tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Кабо Верде

Por la República de Cabo Verde

Za Kapverdskou republiku

For Republikken Kap Verde

Für die Republik Kap Verde

Cabo Verde Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου

For the Republic of Cape Verde

Pour la République du Cap-Vert

Per la Repubblica del Capo Verde

Kaboverdes Republikas vārdā –

Žaliojo Kyšulio Respublikos vardu

A Zöld-foki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kap Verde

Voor de Republiek Kaapverdië

W imieniu Republiki Zielonego Przylądka

Pela República de Cabo Verde

Pentru Republica Capului Verde

Za Kapverdskú republiku

Za Republiko Zelenortski otoki

Kap Verden tasavallan puolesta

För Republiken Kap Verde

Image


PROTOKOL

k sporazumu o državah članicah, ki schengenskega pravnega reda ne izvajajo v celoti

Države članice, ki jih schengenski pravni red zavezuje, vendar še ne izdajajo schengenskih vizumov, dokler Svet v ta namen ne izda ustrezne odločitve, izdajajo nacionalne vizume z veljavnostjo, omejeno na njihovo lastno ozemlje.

V skladu z Odločbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 582/2008/ES z dne 17. junija 2008 o uvedbi poenostavljenega režima kontrole oseb na zunanjih mejah na podlagi enostranskega priznanja določenih listin s strani Bolgarije, Cipra in Romunije kot enakovrednih njihovim nacionalnim vizumom za namene tranzita prek njihovih ozemelj (1) so bili sprejeti usklajeni ukrepi za poenostavitev tranzita imetnikov schengenskih vizumov in schengenskih dovoljenj za prebivanje čez ozemlje držav članic, ki schengenskega pravnega reda še ne izvajajo v celoti.


(1)  UL EU L 161, 20.6.2008, str. 30.


Skupna izjava o členu 8 sporazuma o diplomatskih in službenih potnih listih

Vsaka od pogodbenic lahko uveljavlja delno začasno prenehanje izvajanja Sporazuma in zlasti člena 8 Sporazuma v skladu s postopkom, določenim v členu 12(5) tega sporazuma, če druga pogodbenica zlorabi izvajanje člena 8 ali če je z izvajanjem ogrožena javna varnost.

Če se izvajanje člena 8 začasno preneha, obe pogodbenici začneta posvetovanja v okviru odbora, ustanovljenega s Sporazumom, da bi rešili težave, ki so privedle do začasnega prenehanja.

Obe pogodbenici za prednostno nalogo določata zagotavljanje visoke stopnje varnosti diplomatskih in službenih potnih listov, zlasti z vključevanjem biometričnih identifikatorjev. Unija bo to zagotovila v skladu z zahtevami iz Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (1).


(1)  UL EU L 385, 29.12.2004, str. 1.


Skupna izjava o uskladitvi podatkov o postopkih za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje in dokumentih, ki jih je treba predložiti ob prošnji za izdajo vizuma za kratkoročno bivanje

Ob priznavanju pomembnosti preglednosti za prosilce za vizum pogodbenici tega sporazuma menita, da je treba sprejeti ustrezne ukrepe:

na splošno je treba za prosilce zbrati osnovne podatke o postopkih in pogojih za prošnje za izdajo vizuma, o vizumih in veljavnosti izdanih vizumov;

vsaka pogodbenica mora sestaviti seznam minimalnih zahtev, da se prosilcem zagotovijo usklajeni in enotni osnovni podatki ter da se od njih zahteva predložitev načeloma enakih dokazil.

Zgoraj omenjene podatke je treba razširiti v javnosti (na oglasnih deskah konzulatov, v obliki letakov, na spletnih straneh itd.).


Skupna izjava glede Kraljevine Danske

Pogodbenici sta seznanjeni, da se ta sporazum ne uporablja za postopke za izdajanje vizumov na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Kraljevine Danske.

V teh okoliščinah je zaželeno, da organi Kraljevine Danske in Zelenortskih otokov nemudoma sklenejo dvostranski sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje s podobnimi pogoji, kot so določeni v sporazumu med Unijo in Zelenortskimi otoki.


Skupna izjava glede Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Irske

Pogodbenici sta seznanjeni, da se ta sporazum ne uporablja za ozemlji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Irske.

V teh okoliščinah je zaželeno, da organi Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Irske ter Zelenortskih otokov sklenejo dvostranske sporazume o poenostavitvi izdajanja vizumov.


Skupna izjava glede Republike Islandije, Kraljevine Norveške, Švicarsk konfederacije in Kneževine Lihtenštajn

Pogodbenici sta seznanjeni s tesnimi odnosi med Unijo ter Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn, zlasti na podlagi sporazumov z dne 18. maja 1999 in 26. oktobra 2004 o pridružitvi teh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

V teh okoliščinah je zaželeno, da organi Republike Islandije, Kraljevine Norveške, Švicarske konfederacije in Kneževine Lihtenštajn ter Zelenortskih otokov nemudoma sklenejo dvostranske sporazume o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje s podobnimi pogoji, kot so določeni v tem sporazumu.


Skupna izjava o sodelovanju na področju potnih listin

Pogodbenici soglašata, da bi moral skupni odbor, ustanovljen v skladu s členom 10 Sporazuma, pri spremljanju izvajanja Sporazuma oceniti učinek ravni varnosti zadevnih potnih listin na delovanje Sporazuma. Zato pogodbenici soglašata, da se bosta redno obveščali o ukrepih, sprejetih za preprečevanje pridobivanja več potnih listin pod različnimi imeni, o razvoju tehničnih vidikov varnosti potnih listin in o postopku preverjanja identitete oseb ob izdaji potnih listin.


Top