Help Print this page 

Document 22012D0356

Title and reference
2012/356/EU: Sklep št. 1/2012 Sveta ministrov AKP-EU z dne 15. junija 2012 o reviziji pogojev za financiranje naložb (poglavje 1 Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU)
  • In force
OJ L 174, 4.7.2012, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/356/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 15/06/2012
  • Date of effect: 15/06/2012; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet ministrov AKP–ES
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

4.7.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/27


SKLEP št. 1/2012 SVETA MINISTROV AKP-EU

z dne 15. junija 2012

o reviziji pogojev za financiranje naložb (poglavje 1 Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU)

(2012/356/EU)

SVET MINISTROV AKP-EU JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (1), kakor je bil nazadnje spremenjen (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-EU), ter zlasti člena 100 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vmesno vrednotenje o uporabi Sklada AKP za spodbujanje naložb in lastnih sredstev Evropske investicijske banke v regiji AKP je bilo izvedeno v skladu s členom 6b Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU. Eno od priporočil po vmesnem vrednotenju je bilo namenjeno zagotovitvi dodatnih sredstev za donacije za tehnično pomoč.

(2)

Ob upoštevanju izidov vmesnega vrednotenja bi bilo treba delež proračunskih sredstev, namenjenih za subvencije obrestne mere, ki ga je mogoče porabiti za tehnično pomoč v zvezi s projekti, kot je določeno v členu 1(3) in členu 2(9) Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU, povečati z 10 % na 15 % –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Sporazumu o partnerstvu AKP-EU se spremeni:

1.

v členu 1 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Subvencije obresti se lahko kapitalizirajo ali uporabijo v obliki nepovratnih sredstev. Znesek subvencije obrestne mere, izračunan glede na njegovo vrednost ob odplačilu posojila, se obračuna glede na dodelitev subvencije obresti, določene v odstavku 2(c) Priloge Ib, in se izplača neposredno Banki. Za podporo tehnični pomoči v zvezi s projekti v državah AKP se lahko uporabi tudi do 15 % dodeljenih sredstev, namenjenih subvencioniranju obrestne mere.“;

2.

v členu 2 se odstavek 9 nadomesti z naslednjim:

„9.   Subvencije obresti se lahko kapitalizirajo ali uporabijo v obliki nepovratnih sredstev. Za podporo tehnični pomoči v zvezi s projekti v državah AKP se lahko uporabi do 15 % proračunskih sredstev, namenjenih subvencioniranju obrestne mere.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Port Vili, 15. junija 2012

Za Svet ministrov AKP-EU

Predsednik

A. BAPTISTE


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.


Top