Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0742

2009/742/ES: Sklep Sveta za sodelovanje EU–Južna Afrika št. 1/2009 z dne 16. septembra 2009 o spremembi Priloge IV in Priloge VI k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi

OJ L 265, 9.10.2009, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/742/oj

9.10.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 265/34


SKLEP SVETA ZA SODELOVANJE EU–JUŽNA AFRIKA št. 1/2009

z dne 16. septembra 2009

o spremembi Priloge IV in Priloge VI k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi

(2009/742/ES)

SVET ZA SODELOVANJE EU–JUŽNA AFRIKA JE –

ob upoštevanju Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi (1) (v nadaljnjem besedilu „STRS“), ki je bil podpisan v Pretorii 11. oktobra 1999, ter zlasti člena 106(1) STRS,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pojasniti bi bilo treba pomen izraza „gross weight“ (bruto teža) pri tarifnih vrsticah v tarifni oznaki „Fruits, nuts and other edible parts of plants“ (Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin) na seznamu 6 Priloge IV k STRS.

(2)

Nekatera imena sirov iz tarifne oznake „Cheese and curd“ (Sir in skuta) iz Priloge IV k STRS, ki niso zaščitene označbe EU v skladu z Uredbo (ES) št. 510/2006 (2), bi bilo treba črtati s seznama 8 in jih vključiti na seznam 7 navedene priloge.

(3)

Južna Afrika bi morala odpreti določene tarifne kvote s seznama 4 Priloge VI k STRS, ki se med drugim nanašajo na „Cheese and curd“.

(4)

Za tri skupine sirov, in sicer za gavdo (ustrezna carinska oznaka ES 0406 90 78), cheddar (ustrezna carinska oznaka ES 0406 90 21) in sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu (ustrezna carinska oznaka ES 0406 30), ki so na seznamu 4 Priloge VI k STRS, bi se sedanje 50-odstotno zmanjšanje kvot za državo z največjimi ugodnostmi (MFN), ki se uporablja pri uvozu proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Južno Afriko, moralo spremeniti v dajatev nič znotraj kvote.

(5)

Skupnost za tri skupine sirov ne bi smela dodeliti izvoznih nadomestil, prav tako pa ne bi smela dodeliti izvoznih nadomestil za druge proizvode iz sira nad stopnjami, ki so se uporabljale 16. julija 2004, če Južna Afrika izvaja carine znotraj kvote, ki se uporabljajo pri uvozu proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Južno Afriko. Glede na trenutne razmere na trgu mleka in mlečnih izdelkov se izvozna nadomestila za proizvode iz sira v skladu z Uredbo (ES) št. 660/2007 dodeljujejo od 15. junija 2007 (3)

SKLENIL:

Člen 1

Na seznamu 6 Priloge IV k STRS se v desnem stolpcu pri tarifnih vrsticah v tarifni oznaki „Fruits, nuts and other edible parts of plants“ k okrajšavi „g.w.“ (bruto teža) doda naslednja opomba:

„In this particular case, the term, ‘gross weight’ shall be considered as the aggregate mass of the goods themselves with the immediate packing but excluding any further packing.“

Člen 2

1.   V seznam 7 Priloge IV k STRS se vstavi naslednji seznam v zvezi s „Cheese and curd“:

CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

Cheese and curd

 

0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger))

 

0406 90 13 (Emmentaler)

 

0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)

 

0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)

 

0406 90 18 (Fromage fribourgeois and tête de moine)

 

0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger))

 

0406 90 23 (Edam)

 

0406 90 25 (Tilsit)

 

0406 90 27 (Butterkäse)

 

0406 90 29 (Kashkaval)

 

0406 90 35 (Kefalo-Tyri)

 

0406 90 37 (Finlandia)

 

0406 90 39 (Jarlsberg)

 

0406 90 73 (Provolone)

 

ex 0406 90 75 (Caciocavallo)

 

ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)

 

ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)

 

ex 0406 90 81

(Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey, Double Gloucester)

 

ex 0406 90 82 (Camembert)

 

ex 0406 90 84 (Brie)“

 

2.   v seznamu 8 Priloge IV k STRS se seznam v zvezi s „Cheese and curd“ nadomesti z naslednjim:

CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

0406 40 10 (Roquefort)

 

0406 90 18 (Vacherin Mont d’Or)

 

0406 40 50 (Gorgonzola)

 

0406 90 32 (Feta)

 

0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)

 

ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)

 

ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)

 

ex 0406 90 76 (Fontina)

 

ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)

 

ex 0406 90 81 (Cantal)

 

0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)“

 

Člen 3

1.   V seznamu 4 Priloge VI k STRS se seznam v zvezi s „Cheese and curd“ nadomesti z naslednjim:

HS code 2007

Notes/tariff quota/reductions

0406 10 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 10 20 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 90 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 30 00 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 40 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 40 90 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 10 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 25 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 35 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 99 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 12 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 90 22 (4)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

2.   Skupnost ne uporablja izvoznih nadomestil pri izvozu gavde, cheddarja in topljenega sira v Južno Afriko, to je treh vrst sira, ki se uvrščajo v oznake KN 0406 90 21, 0406 90 78 in 0406 30.

3.   Brez poseganja v tečajna prilagajanja Skupnost ne bo povečala izvoznih nadomestil pri izvozu sira v Južno Afriko, razen sirov iz odstavka 2, nad stopnje, ki jih določa Uredba Komisije (ES) št. 1305/2004 z dne 15. julija 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode (5).

4.   Nadaljnje zniževanje carin in izvoznih nadomestil za proizvode iz sira bo odvisno od pogajanj v skladu s členom 17 STRS. Za pospešeno znižanje tarif iz člena 17 STRS se uporabi razmerje 1 proti 1,3; tj. znižanje carin Južne Afrike za 1 EUR pomeni znižanje izvoznih nadomestil ES za 1,3 EUR.

5.   Južna Afrika najpozneje 2 meseca po podpisu tega sklepa razveljavi ukrepe proti izvozu sira iz ES ter odpre skupne kvote za sir in skuto iz odstavka 1.

6.   Južna Afrika o tem objavi obvestilo v svojem uradnem listu najpozneje 2 meseca po podpisu tega sklepa o razveljavitvi ukrepov proti izvozu sira iz ES v Južno Afriko ter odprtju skupne kvote za sir in skuto z ustreznimi spremembami, opisanimi v odstavku 1.

Člen 4

Pogodbenici se strinjata, da se sedanji sistem upravljanja tarifnih kvot za sir iz Skupnosti in Južne Afrike nadomesti s sistemom „kdor prvi pride, prvi melje“, ki se bo izvajal od 1. julija 2008.

Člen 5

Ta sklep začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi podpisu tega sklepa.

V Bruslju, 16. septembra 2009

Za Svet za sodelovanje

predsednika

M. NKOANA-MASHABANE

J. KOHOUT


(1)  UL L 311, 4.12.1999, str. 3.

(2)  Uredba (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL L 93, 31.3.2006, str. 12).

(3)  Uredba (ES) št. 660/2007 z dne 14. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (UL L 155, 15.6.2007, str. 26).

(4)  The annual growth factor (agf) shall be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities“

(5)  UL L 244, 16.7.2004, str. 27.


Top