Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0153

Sklep Skupnega odbora EGP št. 153/2009 z dne 4. decembra 2009 o spremembi Priloge XXI (Statistika) in Protokola 30 k Sporazumu EGP o posebnih določbah glede organizacije sodelovanja na področju statistike

OJ L 62, 11.3.2010, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 091 P. 283 - 284

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/153(2)/oj

11.3.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/56


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 153/2009

z dne 4. decembra 2009

o spremembi Priloge XXI (Statistika) in Protokola 30 k Sporazumu EGP o posebnih določbah glede organizacije sodelovanja na področju statistike

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 113/2009 z dne 22. oktobra 2009 (1).

(2)

Protokol 30 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 90/2009 z dne 3. julija 2009 (2).

(3)

Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Uredba (ES) št. 223/2009 razveljavlja Uredbo (ES, Euratom) št. 1101/2008 (4) Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbo Sveta (ES) št. 322/97 (5), ki sta vključeni v Sporazum in ju je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(5)

Vsa sklicevanja na Odbor za statistični program (OSP) v Protokolu 30 k Sporazumu je treba nadomestiti s sklicevanjem na Odbor za evropski statistični sistem (OESS) –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XXI k Sporazumu se spremeni:

1.

besedilo točke 17 (Uredba (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta) se nadomesti z naslednjim:

32009 R 0223: Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;

2.

besedilo točke 17a (Uredba Sveta (ES) št. 322/97) se črta.

Člen 2

Protokol 30 k Sporazumu se spremeni:

1.

besedilo člena 1(6) se nadomesti z naslednjim:

„Ravnanje s statističnimi podatki iz držav Efte ureja Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;

2.

besede „Odbor za statistični program (OSP)“ v členu 1(1) se nadomestijo z besedami „Odbor za evropski statistični sistem (OESS)“;

3.

besedi „OSP/EGP“ v členu 1(1) in 1(7) se nadomestita z besedama „OESS/EGP“.

Člen 3

Besedilo Uredbe (ES) št. 223/2009 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 5. decembra 2009 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (6).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 4. decembra 2009

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Oda Helen SLETNES


(1)  UL L 334, 17.12.2009, str. 15.

(2)  UL L 277, 22.10.2009, str. 43.

(3)  UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(4)  UL L 304, 14.11.2008, str. 70.

(5)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

(6)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top