Help Print this page 

Document 22009D0026

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 26/2009 z dne 17. marca 2009 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 130, 28.5.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 207 - 208

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/26(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 17/03/2009
  • Date of effect: 18/03/2009; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 17/03/2009; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
  • Additional information: Ta akt se ne uporablja za Lihtenštajn
Relationship between documents
Text

28.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/17


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 26/2009

z dne 17. marca 2009

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu: Sporazum, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 5/2009 z dne 5. februarja 2009 (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 123/2008 z dne 12. februarja 2008 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 345/2008 z dne 17. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje ureditve uvozov iz tretjih držav v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (Prenovitev) (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Uredba (ES) št. 345/2008 razveljavlja Uredbo Komisije (EGS) št. 94/92 (4), ki je vključena v Sporazum, in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(5)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn –

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu se spremeni:

1.

Besedilo prve alinee (Uredba Komisije (EGS) št. 94/92), 17. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 314/97), 20. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 1367/98), 26. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 1566/2000), 29. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 2589/2001), 30. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 548/2000), 31. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 1616/2000), 32. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 2426/2000), 33. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 349/2001), 36. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 1162/2002), 37. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 2382/2002), 39. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 545/2003), 41. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 2144/2003) in 57. alinee (Uredba Komisije (ES) št. 956/2006) v točki 54b (Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91) se črta.

2.

V točki 54b (Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91) se doda naslednja alinea:

„—

32008 R 0123: Uredba Komisije (ES) št. 123/2008 z dne 12. februarja 2008 (UL L 38, 13.2.2008, str. 3).“.

3.

Za točko 54zzzw (Direktiva Komisije 2008/5/ES) se vstavi naslednja točka:

„54zzzx.

32008 R 0345: Uredba Komisije (ES) št. 345/2008 z dne 17. aprila 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje ureditve uvozov iz tretjih držav v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (Prenovitev) (UL L 108, 18.4.2008, str. 8).“.

Člen 2

Besedili uredb (ES) št. 123/2008 in 345/2008 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 18. marca 2009 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (5).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2009

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 73, 19.3.2009, str. 38.

(2)  UL L 38, 13.2.2008, str. 3.

(3)  UL L 108, 18.4.2008, str. 8.

(4)  UL L 11, 17.1.1992, str. 14.

(5)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top