EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0030

Sklep Skupnega odbora EGP št. 30/2008 z dne 14. marca 2008 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

OJ L 182, 10.7.2008, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 062 P. 118 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/30(2)/oj

10.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/24


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 30/2008

z dne 14. marca 2008

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 13/2008 z dne 1. februarja 2008 (1).

(2)

Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (2), Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (3), Uredba (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (4) ter Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (5) so bile vključene v Sporazum s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 67/2006 (6) z dne 2. junija 2006 s prilagoditvami po posameznih državah.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 1265/2007 z dne 26. oktobra 2007 o zahtevah glede razmika med zvočnimi kanali zrak-zemlja za enotno evropsko nebo (7) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 66wd (Uredba Komisije (ES) št. 1794/2006) Priloge XIII k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„66we.

32007 R 1265: Uredba Komisije (ES) št. 1265/2007 z dne 26. oktobra 2007 o zahtevah glede razmika med zvočnimi kanali zrak-zemlja za enotno evropsko nebo (UL L 283, 27.10.2007, str. 25).“.

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 1265/2007 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 15. marca 2008, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (8).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. marca 2008

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 154, 12.6.2008, str. 27.

(2)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.

(3)  UL L 96, 31.3.2004, str. 10.

(4)  UL L 96, 31.3.2004, str. 20.

(5)  UL L 96, 31.3.2004, str. 26.

(6)  UL L 245, 7.9.2006, str. 18.

(7)  UL L 283, 27.10.2007, str. 25.

(8)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top