Help Print this page 

Document 22007D0109

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 109/2007 z dne 28. septembra 2007 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 47, 21.2.2008, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 53 - 53

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/109/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 28/09/2007
  • Date of effect: 29/09/2007; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 28/09/2007; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

21.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 47/29


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 109/2007

z dne 28. septembra 2007

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 83/2007 z dne 6. julija 2007 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2007/20/ES z dne 3. aprila 2007 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev diklofluanida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 12n (Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta) poglavja XV Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32007 L 0020: Direktiva Komisije 2007/20/ES z dne 3. aprila 2007 (UL L 94, 4.4.2007, str. 23).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2007/20/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 29. septembra 2007, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. septembra 2007

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  UL L 328, 13.12.2007, str. 25.

(2)  UL L 94, 4.4.2007, str. 23.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top