Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0041

Sklep Skupnega odbora EGP št. 41/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 209, 9.8.2007, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 189 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/41(2)/oj

9.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/74


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 41/2007

z dne 27. aprila 2007

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 147/2006 z dne 8. decembra 2006 (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 1609/2006 z dne 27. oktobra 2006 o odobritvi dajanja v promet začetnih formul za dojenčke na osnovi hidrolizatov beljakovine sirotke iz beljakovine kravjega mleka za obdobje dveh let (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Direktivo Komisije 2006/92/ES z dne 9. novembra 2006 o spremembi prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov kaptana, diklorvosa, etiona in folpeta (3) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu se spremeni:

1.

V točkah 13 (Direktiva Sveta 76/895/EGS), 38 (Direktiva Sveta 86/362/EGS) in 54 (Direktiva Sveta 90/642/EGS) se doda naslednja alinea:

„—

32006 L 0092: Direktiva Komisije 2006/92/ES z dne 9. novembra 2006 (UL L 311, 10.11.2006, str. 31).“

2.

Za točko 54zzy (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005) se vstavi naslednja točka:

„54zzz.

32006 R 1609: Uredba Komisije (ES) št. 1609/2006 z dne 27. oktobra 2006 o odobritvi dajanja v promet začetnih formul za dojenčke na osnovi hidrolizatov beljakovine sirotke iz beljakovine kravjega mleka za obdobje dveh let (UL L 299, 28.10.2006, str. 9).“

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 1609/2006 in Direktive 2006/92/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 28. aprila 2007, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. aprila 2007

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 89, 29.3.2007, str. 17.

(2)  UL L 299, 28.10.2006, str. 9.

(3)  UL L 311, 10.11.2006, str. 31.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top