EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007D0007

Sklep Skupnega odbora EGP št. 7/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

UL L 209, 9.8.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/7(2)/oj

9.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/13


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 7/2007

z dne 27. aprila 2007

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 147/2006 z dne 8. decembra 2006 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2006/59/ES z dne 28. junija 2006 o spremembi prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov karbarila, deltametrina, endosulfana, fenitrotiona, metidationa in oksamila (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Direktivo Komisije 2006/60/ES z dne 7. julija 2006 o spremembi prilog k Direktivi Sveta 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov trifloksistrobina, tiabendazola, abamektina, benomila, karbendazima, tiofanat-metila, miklobutanila, glifosata, trimetilsulfoniuma, fenpropimorfa in klormekvata (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Direktivo Komisije 2006/61/ES z dne 7. julija 2006 o spremembi prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov atrazina, azinfos-etila, ciflutrina, etefona, fentiona, metamidofosa, metomila, parakvata in triazofosa (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Direktivo Komisije 2006/62/ES z dne 12. julija 2006 o spremembi prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov desmedifama, fenmedifama in klorfenvinfosa (5) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu se spremeni:

1.

V točkah 13 (Direktiva Sveta 76/895/EGS), 38 (Direktiva Sveta 86/362/EGS), 39 (Direktiva Sveta 86/363/EGS) in 54 (Direktiva Sveta 90/642/EGS) se dodata naslednji alinei:

„—

32006 L 0059: Direktiva Komisije 2006/59/ES z dne 28. junija 2006 (UL L 175, 29.6.2006, str. 61),

32006 L 0062: Direktiva Komisije 2006/62/ES z dne 12. julija 2006 (UL L 206, 27.7.2006, str. 27).“

2.

V točkah 38 (Direktiva Sveta 86/362/EGS), 39 (Direktiva Sveta 86/363/EGS) in 54 (Direktiva Sveta 90/642/EGS) se doda naslednja alinea:

„—

32006 L 0061: Direktiva Komisije 2006/61/ES z dne 7. julija 2006 (UL L 206, 27.7.2006, str. 12).“

3.

V točki 54 (Direktiva Sveta 90/642/EGS) se doda naslednja alinea:

„—

32006 L 0060: Direktiva Komisije 2006/60/ES z dne 7. julija 2006 (UL L 206, 27.7.2006, str. 1).“

Člen 2

Besedila direktiv 2006/59/ES, 2006/60/ES, 2006/61/ES in 2006/62/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 28. aprila 2007, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (6).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 27. aprila 2007

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 89, 29.3.2007, str. 17.

(2)  UL L 175, 29.6.2006, str. 61.

(3)  UL L 206, 27.7.2006, str. 1.

(4)  UL L 206, 27.7.2006, str. 12.

(5)  UL L 206, 27.7.2006, str. 27.

(6)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top