Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0999

2006/999/ES: Sklep št. 2/2006 Pridružitvenega sveta ES-Turčija z dne 17. oktobra 2006 o spremembi Protokolov 1 in 2 k Sklepu št. 1/98 o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode

OJ L 367, 22.12.2006, p. 68–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 520–528 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/999/oj

22.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/68


SKLEP št. 2/2006 PRIDRUŽITVENEGA SVETA ES-TURČIJA

z dne 17. oktobra 2006

o spremembi Protokolov 1 in 2 k Sklepu št. 1/98 o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode

(2006/999/ES)

PRIDRUŽITVENI SVET ES-TURČIJA JE –

ob upoštevanju Sporazuma o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo (1),

ob upoštevanju Dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo (2) in zlasti člena 35 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep št. 1/98 Pridružitvenega sveta ES-Turčija (3) z dne 25. februarja 1998 o trgovinskem režimu za kmetijske proizvode določa preferencialni režim za trgovino s kmetijskimi proizvodi med Skupnostjo in Turčijo. Protokol 1 k Sklepu zajema podrobnosti o preferencialnem režimu, ki ga mora uporabljati Skupnost za uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije. Protokol 2 k Sklepu zajema podrobnosti o preferencialnem režimu, ki ga mora uporabljati Turčija za uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti.

(2)

Po skupnih posvetovanjih sta se Skupnost in Turčija („pogodbenici“) sporazumeli, da prilagodita preferencialni režim tako, da bo upošteval nedavno širitev Skupnosti.

(3)

Zadevne priloge k Protokoloma 1 in 2 k Sklepu št. 1/98 bi bilo treba nadomestiti z novimi prilogami, ki so odraz sporazuma pogodbenic o njuni prilagoditvi in nekaterih tehničnih izboljšav glede tarifnih oznak.

(4)

Pridružitveni Svet odloča o obsegu preferencialne obravnave, ki si jo zagotavljata pogodbenici in o ureditvah, ki iz nje izhajajo.

(5)

Sklep št. 1/98 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Sklep št. 1/98 se spremeni:

1.

Priloga 1 k Protokolu 1 se nadomesti z besedilom v Prilogi I k temu sklepu.

2.

Priloga k Protokolu 2 se nadomesti z besedilom v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od prvega dne meseca, ki sledi mesecu sprejetja.

V Bruslju, 17. oktobra 2006

Za Pridružitveni svet ES-Turčija

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL 217, 29.12.1964, str. 3687.

(2)  UL L 293, 29.12.1972, str. 4.

(3)  UL L 86, 20.3.1998, str. 1.


PRILOGA I

„PRILOGA I

REŽIMI, KI SE UPORABLJAJO ZA UVOZ KMETIJSKIH PROIZVODOV S POREKLOM IZ TURČIJE V SKUPNOST

Za namene te priloge označuje izraz SCT stopnje dajatve, ki so prikazane v stolpcu 3 dela 2 ali dela 3, oddelka I k Prilogi I Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1).

oznaka KN (2)

Poimenovanje (3)

ad valorem dajatev SCT

Posebna dajatev

Znižanje dajatev

(%)

Tarifna kvota

(v tonah neto mase)

Dajatev v okviru kvote

(EUR/tono)

Tarifna kvota

(v tonah neto mase)

Dajatev izven okvira kvote

(EUR/tono)

0204

Ovčje ali kozje meso

100

0

200

 

0207 25 10

Puranje meso, nerazrezano, zamrznjeno

 

 

170

1 000

 

0207 25 90

186

0207 27 30

Kosi puranjega mesa in drobovina razen jeter, zamrznjeni

 

 

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

0406 90 29

Sir kačkaval

 

 

0

2 300

671,9

0406 90 31

Sir iz ovčjega ali bivoljega mleka, v embalaži s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože

0406 90 50

Druga vrsta sira iz ovčjega ali bivoljega mleka, v embalaži s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

‚Tulum Peyniri‘ iz ovčjega ali bivoljega mleka v posameznih plastičnih embalažah ali druge vrste pakiranjih s težo manj od 10 kg

0701 90 50

Mladi krompir, od 1. januarja do 31. marca

100

 

 

 

0701 90

Krompir, svež ali ohlajen, drugo

100

2 500

 

 

 

0703 10 11

0703 10 19

Čebula, od 15. februarja do 15. maja

100

 

 

 

0703 10 11

0703 10 19

Čebula, od 16. maja do 14. februarja

100

2 000

 

 

 

0703 20 00

Česen, svež ali ohlajen

100

0

 

0708 20 00

Fižol, od 1. novembra do 30. aprila

100

 

 

 

ex 0708 90 00

Bob (Vicia Faba major L.), od 1. julija do 30. aprila

100

 

 

 

0709 30 00

Jajčevci, od 15. januarja do 30. aprila

100

 

 

 

0709 30 00

Jajčevci, od 1. maja do 14. januarja

100

1 000

 

 

 

ex 0709 40 00

Gomoljna ali steblasta zelena (Apium graveolens L., var dulce (Mill) Pers.), od 1. januarja do 30. aprila

100

 

 

 

0709 90 70

Bučke, od 1. decembra do konca februarja

100

 

 

 

0709 90 70

Bučke, od 1. marca do 30. novembra

100

500

 

 

 

ex 0709 90 90

Buče, od 1. decembra do konca februarja

100

 

 

 

ex 0709 90 90

Divja čebula vrste Muscari comosum, od 15. februarja do 15. maja

100

 

 

 

0802 21 00

0802 22 00

Lešniki (Corylus spp)

Stopnja dajatve: 3 %

 

 

 

0806 10 10

Sveže namizno grozdje, od 1. maja do 17. junija in od 1. avgusta do 14. novembra

100

350

 

 

 

0806 10 10

Sveže namizno grozdje, od 15. novembra do 30. aprila in od 18. junija do 31. julija

100

 

 

 

0807 11 00

Lubenice, od 1. aprila do 15. junija

100

 

 

 

0807 11 00

Lubenice, od 16. junija do 31. marca

100

16 500

 

 

 

0807 19 00

Druge melone, od 1. novembra do 31. maja

100

 

 

 

0809 40 05

Slive, od 1. maja do 15. junija

100

 

 

 

0811 10 11

Jagode, zamrznjene

100

0

100

 

0811 20 11

Maline itd., zamrznjene

0811 90 19

Drugo sadje, zamrznjeno

1002 00 00

 

 

Znižanje v skladu s členom 3(4) (MFN – največ 11,68 EUR/tono)

 

 

1107 10

Slad, nepražen

 

 

Znižanje 6,57 EUR/tono

 

1107 20 00

Slad, pražen

 

 

Znižanje 6,57 EUR/tono

 

1509 10 10

Deviško lampantno oljčno olje

 

 

10 % znižanje

 

1509 10 90 (4)

Drugo deviško oljčno olje

7,5 % ad valorem

100

0

100

 

1509 10 90

Drugo deviško oljčno olje

 

 

10 % znižanje

 

1509 90 00

Oljčno olje razen deviškega

 

 

5 % znižanje

 

1510 00 10

Surovo oljčno olje

 

 

10 % znižanje

 

1510 00 90

Drugo oljčno olje

 

 

5 % znižanje

 

2002 10

Pripravljen paradižnik, cel ali v kosih

100

8 900

 

 

 

2002 90 11

2002 90 19

Drug pripravljen paradižnik z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas. %

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Drugi pripravljeni ali konzervirani paradižniki z vsebnostjo suhe snovi manj kot 12 mas. %

100

30 000 (enakovredno 28/30 % vsebnosti suhe snovi)

 

 

 

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 55

2007 99 57

Džemi, sadni želeji, marmelade, pireji in paste

100

67 % znižanje

1 750

 

2007 91 30

Džemi, sadni želeji, marmelade, pireji in paste, dobljeni s toplotno obdelavo agrumov, razen homogeniziranih izdelkov, z vsebnostjo sladkorja več kot 13 %, vendar manj kot 30 mas. %

100

0

100

 

2007 99 39

Drugi pripravki z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %

100

0

100

 

2008 30 19

2008 50 19

2008 50 51

2008 50 92

2008 50 94

2008 60 19

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani

100

2 100

 

 

 

2009 11 11

2009 11 91

2009 19 11

2009 19 91

2009 29 11

2009 29 91

2009 39 11

2009 39 51

2009 39 91

2009 61 90

2009 69 11

2009 69 79

2009 69 90

2009 80 11

2009 80 32

2009 80 33

2009 80 35

2009 80 61

2009 80 83

2009 80 84

2009 80 86

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 92

2009 90 94

Sadni sokovi

100

67 % znižanje

3 400

 

2204 10

Peneče vino

 

 

0

 

2204 21

Drugo vino in grozdni mošt, katerega fermentacija se prepreči ali ustavi z dodajanjem alkohola v embalaži s prostornino 2 litra ali manj

 

 

0

 

2204 29

Drugo vino in grozdni mošt, katerega fermentacija se prepreči ali ustavi z dodajanjem alkohola v embalaži s prostornino več kot 2 litra

 

 

0

 

2206 00

Druge fermentirane pijače; mešanice fermentiranih pijač in mešanice fermentiranih pijač z brezalkoholnimi pijačami, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

 

 

0

 

ex 2207

Nedenaturirani etanol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; etanol in druge alkoholne pijače, denaturirane, s katero koli vsebnostjo alkohola, pridobljenega iz kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ES

 

 

0

 

2209 00

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

 

 

0

 


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1758/2006 (UL L 335, 1.12.2006. str. 1).

(2)  Oznake KN iz Uredbe (ES) št. 1810/2004 (UL L 327, 30.10.2004, str. 1).

(3)  Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov samo indikativno vrednost, uporaba preferencialne sheme pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN.

(4)  Ta koncesija ima le en obseg tarifne kvote 100 ton s 7,5 % dajatvijo v okviru kvote.“


PRILOGA II

„PRILOGA

REŽIMI, KI SE UPORABLJAJO ZA UVOZ KMETIJSKIH PROIZVODOV S POREKLOM IZ SKUPNOSTI V TURČIJO

oznaka KN (1)

Poimenovanje (2)

Zmanjšanje dajatve MFN (%)

Tarifna kvota (v tonah neto mase)

0102 10

Živo govedo: čistokrvne plemenske živali

100

neomejeno

0102 90 29

Živo govedo, razen čistokrvnih plemenskih živali, katerih teža presega 80 kg, vendar je manjša od 160 kg

100

2 260

ex 0102 90

Živo govedo, razen čistokrvnih plemenskih živali, katerih teža presega 80 kg, vendar je manjša od 160 kg

50

4 025

0202 20

Drugi kosi govejega mesa, s kostmi, zamrznjeni

50 % znižanje z največjo dajatvijo 30 %

5 000

0202 20

Drugi kosi govejega mesa, s kostmi, zamrznjeni

30 % znižanje z največjo dajatvijo 43 %

14 100

0210

Meso in užitna drobovina, nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali drobovine

52 % ad valorem

250

0402 10

Mleko in smetana, v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z največ 1,5 mas. %

100

2 500 (3)

0402 21

Mleko in smetana v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas. %, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

100

2 500 (3)

0404

Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz naravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu ali brez njih

30 % ad valorem

700

0405 10

0405 20 90

0405 90

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi

100

3 700

0406 30

Predelani sir, razen naribanega ali v prahu

100

300

0406 90

Drugi sir

100

2 000

ex 0406 90

Sir, razen 0406 90 29 / 31 / 50 / 86 / 87 / 88

100

1 000

0408 11 80

Jajčni rumenjaki, sušeni, drugi

24 % ad valorem

75

0601

Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tarifne številke 1212

100

200

ex 0602 90

Druge žive rastline, razen 0602 90 91

100

3 400

0603 10

Rezano cvetje itd., sveže

100

100

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov ter trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripravljeni

100

100

0701 10 00

Semenski krompir, svež ali ohlajen

100

6 000

0709 51 00

Gobe iz rodu Agaricus, sveže ali ohlajene

7 % ad valorem

100

0710 22 00

Fižol, zamrznjen

11,5 % ad valorem

100

ex 0808 10

(razen (4)0808 10 80 00 110808 10 80 00 130808 10 80 00 14)

Jabolka, sveža, razen sort Golden Delicious, Starking in Starkrimson

100

1 750

0808 20

Hruške in kutine, sveže

30 % ad valorem

500

0809 30

Breskve (vključno z nektarinami), sveže, od 15. julija do 31. decembra

100

1 000

0810 90 30

Tamarinde, indijska jabolka, liči, jackfruit in sapodila, sveži

100

1 000

0810 90 40

Pasijonka, karambola in pitaja, sveže

100

500

0810 90 95

Drugo sadje, sveže

100

500

0811 10

Jagode, zamrznjene

20 % ad valorem

100

0902

Čaj

Največja dajatev: 45 %

200

1001

Pšenica in soržica, od 1. septembra do 31. maja

100

30 000

1001 10 00

Trda pšenica, od 1. septembra do 31. maja

100

100 000

1001 90

Druga pšenica, od 1. septembra do 31. maja

100

200 000

1002 00 00

Rž, od 1. septembra do 31. maja

100

22 500

ex 1003 00

Ječmen, od 1. septembra do 31. maja, za pripravo v sladu

100

49 500

1004 00 00

Oves, od 1. septembra do 31. maja

50

5 000

1005 90 00

Koruza, od 1. septembra do 31. maja, razen semenske

100

53 640

1005 90 00

Koruza, od 1. decembra do 31. maja, razen semenske

100

52 000

1006 30

Riž, manj brušen ali dobro brušen

100

28 000

1104 12 90

Ovsena zrna v obliki kosmičev

50

100

1107

Slad, pražen ali nepražen

100

500

1206 00 91

1206 00 99

Drugo sončnično seme, razen za setev, od 1. januarja do 31. avgusta

100

1 000

1207 20 90

Bomaževo seme, razen za setev

100

1 500

ex 1209

Seme, plodovi in trosi za setev, razen 1209 10 00

100

1 050

1209 10 00

Seme sladkorne pese

100

300

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz

100

3 000

1507 10

Surovo sojino olje, od 1. januarja do 31. avgusta

100

60 000

1507 90

Prečiščeno sojino olje, od 1. januarja do 31. avgusta

50

2 000

1512 11

Surovo olje iz sončničnega semena ali semena žafranike, od 1. januarja do 31. avgusta

100

18 400

1514 11

1514 91

Surovo olje iz oljne repice (ogrščice) ali gorčice in njegove frakcije, kemično nemodificirano, z 0 % eručne kisline, od 1. januarja do 31. avgusta

100

10 600

1602 10 00

Homogenizirani izdelki

30 % ad valorem

400

1701 99

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, razen surovega sladkorja, brez dodatkov za aromatiziranje in barvil

20 % znižanje z največjo dajatvijo 50 %

80 000

2001 90 50

Gobe, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini

50

325

2001 90 99

Druge vrtnine in sadje, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

2002 90

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, drugo

100

1 500

2003

Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali v ocetni kislini

13 % ad valorem

50

2005 10

Homogenizirane vrtnine

15 % ad valorem

300

2005 40

Grah, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjen

100

300

2007 10

Homogenizirani izdelki

25 % ad valorem

450

2007 99 10

2007 99 33

2007 99 35

ex 2007 99 39

ex 2007 99 57

ex 2007 99 98

Džemi, sadni želeji, marmelade, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih (razen lešnikovega pireja)

20 % ad valorem

1 000

2009 11

2009 12

2009 19

Pomarančni sok

15 % ad valorem

1 000

2009 61

Grozdni sok

2009 71

2009 79

Jabolčni sok

2009 80 89

Sok katerega koli drugega posameznega sadja ali zelenjave z ali brez dodanega sladkorja, z največjo vsebnostjo mas. 30 %

2009 80 96

Češnjev sok

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

2009 90 31

2009 90 39

Mešanice sokov

2204 10

Peneče vino

35 % ad valorem

750 hl

2209 00

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

100

2 500

2301

Moka, zdrob in pelete iz mesa ali drobovine, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za človeško prehrano; ocvirki

100

2304 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki ekstrakcije sojinega olja

100

2309 10

Pasja ali mačja hrana, pripravljena za prodajo na drobno

100

1 400

2309 90

Drugi izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

100

6 700


(1)  Oznake KN iz Uredbe (ES) št. 1810/2004 (UL L 327, 30.10.2004, str. 1).

(2)  Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov samo indikativno vrednost, uporaba preferencialne sheme pa je v okviru te priloge določena z obsegom vključenosti v oznake KN.

(3)  Te kvote so predvidene za uvoz v okviru postopka aktivnega oplemenitenja.

(4)  Turške carinske oznake.“


Top