EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22006D0093

2006/93/ES: Sklep št. 2/2006 Skupnega odbora ES–Švica z dne 31. januarja 2006 o spremembi tabele I, tabele II, tabele IV(c) in Dodatka k tabeli IV Protokola št. 2

OJ L 44, 15.2.2006, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 189–192 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/93(1)/oj

15.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 44/21


SKLEP št. 2/2006 SKUPNEGA ODBORA ES–ŠVICA

z dne 31. januarja 2006

o spremembi tabele I, tabele II, tabele IV(c) in Dodatka k tabeli IV Protokola št. 2

(2006/93/ES)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani, podpisanega v Bruslju 22. julija 1972, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, kakor je bil spremenjen s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode, podpisanim v Luxembourgu 26. oktobra 2004, in njegovega Protokola št. 2, ter zlasti člena 7 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Treba je dopolniti vzajemni prosti dostop do trga z nedenaturiranim etilnim alkoholom, z dodajanjem nedenaturiranega etilnega alkohola z vsebnostjo manj kot 80 % alkohola s tarifno številko HS 2208.90 k tabeli I in tabeli IV(c) Protokola št. 2.

(2)

Carinske tarife Švice ne razvrščajo proizvodov, ki vsebujejo maščobe, v tarifni št. 1901.2099. Zato se standardni recept te tarifne številke v Dodatku k tabeli IV prilagodi tako, da se odvzame vsebnost masla in se delno nadomesti s povečano vsebnostjo pšenične moke.

(3)

Za pijače, ki vsebujejo mlečne sestavine, bodo veljali ukrepi za cenovno nadomestilo in bodo zato navedeni v tabeli I Protokola št. 2. Zaradi sprememb v tabeli I je treba spremeniti tudi tabelo II Protokola št. 2. Ker za preferencialne uvoze v Švico niso uvedene uvozne dajatve, se te proizvode navede tudi v tabeli IV(c) Protokola št. 2 –

SKLENIL:

Člen 1

Tabela I, tabela II in tabela IV(c) ter Dodatek k tabeli IV Protokola št. 2 se spremenijo, kot je označeno v Prilogi I do Priloge IV k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. februarja 2006.

V Bruslju, 31. januarja 2006

Za Skupni odbor

Predsednik

Bernhard MARFURT


PRILOGA I

„TABELA I

Tarifna številka HS

Opis proizvodov

0403 do 2106

Nespremenjen

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje, ter druge brezalkoholne pijače, razen čistih ali koncentriranih sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

.90

- Drugo:

ex ex .90

- - Z vsebnostjo mlečnih sestavin pod tar. št. 0401 in 0402

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače:

.90

- Drugo:

ex ex .90

- - Razen koncentriranega grozdnega soka z dodatkom žganja

3501

Nespremenjen


PRILOGA II

„TABELA II

Tarifna številka HS

Opis proizvodov

0501 do 2201

Nespremenjen

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje, ter druge brezalkoholne pijače, razen čistih ali koncentriranih sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

.10

- Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome

.90

- Drugo:

ex ex .90

- - Razen sadnega ali zelenjavnega soka, razredčenega z vodo ali s sodavico, in z izjemo tistih, ki vsebujejo mlečne sestavine pod tar. št. 0401 in 0402

2203 do 2209

Nespremenjen


PRILOGA III

Del (c) tabele IV se spremeni, kot sledi:

„(c)

Carine za proizvode, ki so našteti v tabeli spodaj, je nič.

Tarifna številka Švice

Opombe

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex ex 2103.9000

Razen mangov ‚chutney‘, tekoč

2104.1000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

ex ex 2202.9090

Z vsebnostjo mlečnih sestavin pod tar. št. 0401 in 0402

2208.9010

 

2208.9099“

 


PRILOGA IV

Dodatek k tabeli IV se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Dodatek

Tarifna številka Švice

Opombe

Navadna pšenica

Trda pšenica

Ječmen

Koruza

Navadna pšenična moka

Polnomastno mleko v prahu

Posneto mleko v prahu

Maslo

Sladkor

Jajca

Svež krompir

Rastlinska mast

Kg surovine na 100 kg neto dokončanega proizvoda

1901.2099

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

20“

 

 

 


Top