Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0087

Sklep Skupnega odbora EGP št. 87/2005 z dne 10. junija 2005 o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

OJ L 268, 13.10.2005, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 205 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 205 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 216 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/87(2)/oj

13.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/23


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 87/2005

z dne 10. junija 2005

o spremembi Priloge XXII (Pravo družb) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XXII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 71/2005 z dne 29. aprila 2005 (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 211/2005 z dne 4. februarja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1725/2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 glede Mednarodnih standardov za poročanje o finančnem položaju (IFRS) 1 in 2 ter mednarodnih računovodskih standardov (IAS) št. 12, 16, 19, 32, 33, 38 in 39 (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 10ba (Uredba Komisije (ES) št. 1725/2003) Priloge XXII k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32005 R 0211: Uredba Komisije (ES) št. 211/2005 z dne 4. februarja 2005 (UL L 41, 11.2.2005, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 211/2005 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 20 dni po njegovem sprejetju, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 10. junija 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Richard WRIGHT


(1)  UL L 239, 15.9.2005, str. 62.

(2)  UL L 41, 11.2.2005, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top