EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0084

Sklep Skupnega odbora EGP št. 84/2005 z dne 10. junija 2005 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

OJ L 268, 13.10.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 199 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 199 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 210 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/84(2)/oj

13.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/17


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 84/2005

z dne 10. junija 2005

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 69/2005 z dne 29. aprila 2005 (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 13/2005 z dne 6. januarja 2005 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih področij in spremenljivk, ki se nanašajo na „socialno vključenost“ (2), je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 18o (Uredba Komisije (ES) št. 28/2004) Priloge XXI k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„18p.

32005 R 0013: Uredba Komisije (ES) št. 13/2005 z dne 6. januarja 2005 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih področij in spremenljivk, ki se nanašajo na ‚vključenost v družbo‘ (UL L 5, 7.1.2005, str. 5).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

Ta uredba se ne uporablja za Lihtenštajn.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 13/2005 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 11. junija 2005, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP podana vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 10. junija 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Richard WRIGHT


(1)  UL L 239, 15.9.2005, str. 59.

(2)  UL L 5, 7.1.2005, str. 5.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top