Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0063

Sklep Skupnega odbora EGP št. 63/2005 z dne 29. aprila 2005 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 239, 15.9.2005, p. 46–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 174 - 175

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/63(2)/oj

15.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/46


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 63/2005

z dne 29. aprila 2005

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 43/2005 z dne 11. marca 2005 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2004/87/ES z dne 7. septembra 2004 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS o kozmetičnih izdelkih z namenom prilagoditve Priloge III zaradi tehničnega napredka (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Direktivo Komisije 2004/88/ES z dne 7. septembra 2004 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS o kozmetičnih izdelkih z namenom prilagoditve Priloge III zaradi tehničnega napredka (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Direktivo Komisije 2004/94/ES z dne 15. septembra 2004 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede na Prilogo IX (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Direktivo Komisije 2004/93/ES z dne 21. septembra 2004 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS za namen prilagoditve prilog II in III zaradi tehničnega napredka (5) je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Direktivo Komisije 2000/41/ES (6), Direktivo Komisije 2003/80/ES (7), kakor je bila popravljena z UL L 58, 26.2.2004, str. 28, in Direktivo Komisije 2003/83/ES (8), kakor je bila popravljena z UL L 58, 26.2.2004, str. 28, ki so že vključene v točkah 11, 12 in 13 Sporazuma, je treba prestaviti v drugo točko poglavja XVI Priloge II k Sporazumu —

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje XVI Priloge II k Sporazumu se spremeni:

1.

V točki 1 (Direktiva Sveta 76/768/EGS) se dodajo naslednje alinee:

„—

32000 L 0041: Direktiva Komisije 2000/41/ES z dne 19. junija 2000 (UL L 145, 20.6.2000, str. 25),

32003 L 0080: Direktiva Komisije 2003/80/ES z dne 5. septembra 2003 (UL L 224, 6.9.2003, str. 27), kakor je bila popravljena z UL L 58, 26.2.2004, str. 28,

32003 L 0083: Direktiva Komisije 2003/83/ES z dne 24. septembra 2003 (UL L 238, 25.9.2003, str. 23), kakor je bila popravljena z UL L 58, 26.2.2004, str. 28,

32004 L 0087: Direktiva Komisije 2004/87/ES z dne 7. septembra 2004 (UL L 287, 8.9.2004, str. 4),

32004 L 0088: Direktiva Komisije 2004/88/ES z dne 7. septembra 2004 (UL L 287, 8.9.2004, str. 5),

32004 L 0094: Direktiva Komisije 2004/94/ES z dne 15. septembra 2004 (UL L 294, 17.9.2004, str. 28),

32004 L 0093: Direktiva Komisije 2004/93/ES z dne 21. septembra 2004 (UL L 300, 25.9.2004, str. 13).“

2.

Točke 11 (Direktiva Komisije 2000/41/ES), 12 (Direktiva Komisije 2003/80/ES) in 13 (Direktiva Komisije 2003/83/ES) se črtajo.

Člen 2

Besedila direktiv 2004/87/ES, 2004/88/ES, 2004/94/ES in 2004/93/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 30. aprila 2005, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (9).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 29. aprila 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Richard WRIGHT


(1)  UL L 198, 28.7.2005, str. 45.

(2)  UL L 287, 8.9.2004, str. 4.

(3)  UL L 287, 8.9.2004, str. 5.

(4)  UL L 294, 17.9.2004, str. 28.

(5)  UL L 300, 25.9.2004, str. 13.

(6)  UL L 145, 20.6.2000, str. 25.

(7)  UL L 224, 6.9.2003, str. 27.

(8)  UL L 238, 25.9.2003, str. 23.

(9)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top