Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0049

Sklep Skupnega odbora EGP št. 49/2005 z dne 29. aprila 2005 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

OJ L 239, 15.9.2005, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 150 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/49(2)/oj

15.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/18


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 49/2005

z dne 29. aprila 2005

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 43/2005 z dne 11. marca 2005 (1).

(2)

Uredbo (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (2), je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Direktivo 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS (3), je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Ta sklep se ne uporablja za Islandijo in Lihtenštajn —

SKLENIL:

Člen 1

Del 7.1 poglavja I Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1.

Za točko 8 (Direktiva Sveta 92/117/EGS) se vstavita naslednji točki:

„8a.

32003 L 0099: Direktiva 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

8b.

32003 R 2160: Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (OJ L 325, 12.12.2003, str. 1).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe te uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

Beseda‚‚Norveška‘ se doda v členu 9(3) za besedo ‚Finska‘.“

2.

Besedilo točke 8 (Direktiva Sveta 92/117/EGS) se črta.

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 2160/2003 in Direktive 2003/99/ES v norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 30. aprila 2005, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 29. aprila 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

RichardWRIGHT


(1)  UL L 198, 28.7.2005, str. 45.

(2)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1.

(3)  UL L 325, 12.12.2003, str. 31.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top