Help Print this page 

Document 22005D0049

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 49/2005 z dne 29. aprila 2005 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 239, 15.9.2005, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 135 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 150 - 151

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/49(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 29/04/2005
  • Date of effect: 30/04/2005; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 29/04/2005; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

15.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/18


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 49/2005

z dne 29. aprila 2005

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 43/2005 z dne 11. marca 2005 (1).

(2)

Uredbo (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (2), je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Direktivo 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS (3), je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Ta sklep se ne uporablja za Islandijo in Lihtenštajn —

SKLENIL:

Člen 1

Del 7.1 poglavja I Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1.

Za točko 8 (Direktiva Sveta 92/117/EGS) se vstavita naslednji točki:

„8a.

32003 L 0099: Direktiva 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

8b.

32003 R 2160: Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (OJ L 325, 12.12.2003, str. 1).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe te uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

Beseda‚‚Norveška‘ se doda v členu 9(3) za besedo ‚Finska‘.“

2.

Besedilo točke 8 (Direktiva Sveta 92/117/EGS) se črta.

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 2160/2003 in Direktive 2003/99/ES v norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 30. aprila 2005, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 29. aprila 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

RichardWRIGHT


(1)  UL L 198, 28.7.2005, str. 45.

(2)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1.

(3)  UL L 325, 12.12.2003, str. 31.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top