EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0043

Sklep Skupnega odbora EGP št. 43/2005 z dne 11. marca 2005 o spremembi nekaterih prilog in dveh protokolov k Sporazumu EGP

OJ L 198, 28.7.2005, p. 45–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 102 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 102 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 050 P. 88 - 103

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/43(2)/oj

28.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/45


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 43/2005

z dne 11. marca 2005

o spremembi nekaterih prilog in dveh protokolov k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 1/2005 z dne 8. februarja 2005 (1).

(2)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 9/2005 z dne 8. februarja 2005 (2).

(3)

Priloga IV k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 167/2004 z dne 3. decembra 2004 (3).

(4)

Priloga V k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 7/2004 z dne 6. februarja 2004 (4).

(5)

Priloga VI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 11/2005 z dne 8. februarja 2005 (5).

(6)

Priloga VII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 68/2004 z dne 4. maja 2004 (6).

(7)

Priloga VIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, ki je bil podpisan 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (7).

(8)

Priloga IX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 12/2005 z dne 8. februarja 2005 (8).

(9)

Priloga XII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 106/2004 z dne 9. julija 2004 (9).

(10)

Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 16/2005 z dne 8. februarja 2005 (10).

(11)

Priloga XIV k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 17/2005 z dne 8. februarja 2005 (11).

(12)

Priloga XVII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 110/2004 z dne 9. julija 2004 (12).

(13)

Priloga XVIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 112/2004 z dne 9. julija 2004 (13).

(14)

Priloga XIX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 84/2003 z dne 20. junija 2003 (14).

(15)

Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 18/2005 z dne 8. februarja 2005 (15).

(16)

Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 22/2005 z dne 8. februarja 2005 (16).

(17)

Protokol 21 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 178/2004 z dne 3. decembra 2004 (17).

(18)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 160/2004 z dne 29. oktobra 2004 (18).

(19)

Prilagoditve aktov ES iz Priloge I k tem sklepu, ki so bile opravljene v različnih poglavjih Priloge I k Aktu v zvezi s pogoji pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditvami pogodb, na katerih temelji Evropska Unija (19), je treba vključiti v Sporazum.

(20)

Prilagoditve aktov ES iz Priloge II k temu sklepu, ki so že vključeni v Sporazum, je treba po pristopu Avstrije, Finske in Švedske spremeniti —

SKLENIL:

Člen 1

1.   V točke prilog in protokolov k Sporazumu EGP, naštetih v Prilogi I k temu sklepu, se vstavi naslednja alinea:

„—

1 94 N: Akt v zvezi s pogoji pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditvami pogodb, na katerih temelji Evropska Unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1).“

2.   Če je alinea iz odstavka 1 prva alinea v omenjeni točki, naj bo pred njo besedilo „, kakor je bil(-a) spremenjen(-a) z/s:“.

Člen 2

Prilagoditvena besedila nekaterih aktov ES, ki so že vključena v Sporazum, se spremenijo, kakor je podrobno opisano v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 3

Besedila prilagoditev aktov ES iz Priloge I k temu sklepu, ki so bile opravljene v različnih poglavjih Priloge I k Aktu v zvezi s pogoji pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in prilagoditvami pogodb, na katerih temelji Evropska unija, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 12. marca 2005, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP* (20) predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 11. marca 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Richard WRIGHT


(1)  UL L 161, 23.6.2005, str. 1.

(2)  UL L 161, 23.6.2005, str. 20.

(3)  UL L 133, 26.5.2005, str. 13.

(4)  UL L 116, 22.4.2004, str. 52.

(5)  UL L 161, 23.6.2005, str. 27.

(6)  UL L 277, 26.8.2004, str. 187.

(7)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(8)  UL L 161, 23.6.2005, str. 29.

(9)  UL L 376, 23.12.2004, str. 37.

(10)  UL L 161, 23.6.2005, str. 37.

(11)  UL L 161, 23.6.2005, str. 39.

(12)  UL L 376, 23.12.2004, str. 45.

(13)  UL L 376, 23.12.2004, str. 49.

(14)  UL L 257, 9.10.2003, str. 41.

(15)  UL L 161, 23.6.2005, str. 41.

(16)  UL L 161, 23.6.2005, str. 50.

(17)  UL L 133, 26.5.2005, str. 35.

(18)  UL L 102, 21.4.2005, str. 45.

(19)  UL C 241, 29.8.1994, str. 21, akt, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1.

(20)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


PRILOGA I

Seznam iz člena 1 tega sklepa

Alinea iz člena 1 se vstavi na naslednja mesta v prilogah in protokolih k Sporazumu EGP:

V Prilogi I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve):

točka 17 v delu 6.2 poglavja I (Odločba Sveta 93/383/EGS).

V Prilogi II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

točka 2 (Direktiva Sveta 70/157/EGS) v poglavju I,

točka 3 (Direktiva Sveta 70/220/EGS) v poglavju I,

točka 8 (Direktiva Sveta 70/388/EGS) v poglavju I,

točka 9 (Direktiva Sveta 71/127/EGS) v poglavju I,

točka 17 (Direktiva Sveta 74/483/EGS) v poglavju I,

točka 19 (Direktiva Sveta 76/114/EGS) v poglavju I,

točka 22 (Direktiva Sveta 76/757/EGS) v poglavju I,

točka 23 (Direktiva Sveta 76/758/EGS) v poglavju I,

točka 24 (Direktiva Sveta 76/759/EGS) v poglavju I,

točka 25 (Direktiva Sveta 76/760/EGS) v poglavju I,

točka 26 (Direktiva Sveta 76/761/EGS) v poglavju I,

točka 27 (Direktiva Sveta 76/762/EGS) v poglavju I,

točka 29 (Direktiva Sveta 77/538/EGS) v poglavju I,

točka 30 (Direktiva Sveta 77/539/EGS) v poglavju I,

točka 31 (Direktiva Sveta 77/540/EGS) v poglavju I,

točka 32 (Direktiva Sveta 77/541/EGS) v poglavju I,

točka 39 (Direktiva Sveta 78/932/EGS) v poglavju I,

točka 45a (Direktiva Sveta 91/226/EGS) v poglavju I,

točka 45c (Direktiva Sveta 92/22/EGS) v poglavju I,

točka 11 (Direktiva Sveta 77/536/EGS) v poglavju II,

točka 13 (Direktiva Sveta 78/764/EGS) v poglavju II,

točka 17 (Direktiva Sveta 79/622/EGS) v poglavju II,

točka 20 (Direktiva Sveta 86/298/EGS) v poglavju II,

točka 22 (Direktiva Sveta 87/402/EGS) v poglavju II,

točka 23 (Direktiva Sveta 89/173/EGS) v poglavju II,

točka 2 (Direktiva Sveta 84/528/EGS) v poglavju III,

točka 2 (Direktiva Sveta 79/531/EGS) v poglavju IV,

točka 8 (Direktiva Sveta 86/295/EGS) v poglavju VI,

točka 9 (Direktiva Sveta 86/296/EGS) v poglavju VI,

točka 2 (Direktiva Sveta 76/767/EGS) v poglavju VIII,

točka 1 (Direktiva Sveta 71/316/EGS) v poglavju IX,

točka 5 (Direktiva Sveta 71/347/EGS) v poglavju IX,

točka 6 (Direktiva Sveta 71/348/EGS) v poglavju IX,

točka 1 (Direktiva Sveta 71/307/EGS) v poglavju XI,

točka 24 (Direktiva Komisije 80/590/EGS) v poglavju XII,

točka 47 (Direktiva Sveta 89/108/EGS) v poglavju XII,

točka 54a (Direktiva Komisije 91/321/EGS) v poglavju XII,

točka 54b (Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91) v poglavju XII,

točka 1 (Direktiva Sveta 67/548/EGS) v poglavju XV,

točka 9 (Direktiva Komisije 95/17/ES) v poglavju XVI,

točka 3b (Uredba Sveta 339/93/EGS) v poglavju XIX,

točka 3g (Direktiva Sveta 69/493/EGS) v poglavju XIX,

točka 1 (Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89) v poglavju XXVII,

točka 3 (Uredba Sveta (EGS) št. 1601/91) v poglavju XXVII.

V Prilogi IV (Energetika):

točka 7 (Direktiva Sveta 90/377/EGS).

V Prilogi V (Prosto gibanje delavcev):

točka 3 (Direktiva Sveta 68/360/EGS).

V Prilogi VI (Socialna varnost):

točka 3.27 (Sklep št. 136).

V Prilogi VII (Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij):

Točka 2 (Direktiva Sveta 77/249/EGS),

točka 8 (Direktiva Sveta 77/452/EGS),

točka 10 (Direktiva Sveta 78/686/EGS),

točka 11 (Direktiva Sveta 78/687/EGS),

točka 12 (Direktiva Sveta 78/1026/EGS),

točka 14 (Direktiva Sveta 80/154/EGS),

točka 17 (Direktiva Sveta 85/433/EGS),

točka 18 (Direktiva Sveta 85/384/EGS),

točka 28 (Direktiva Sveta 74/557/EGS).

V Prilogi IX (Finančne storitve):

točka 2 (Prva direktiva Sveta 73/239/EGS),

točka 13 (Direktiva Sveta 77/92/EGS).

V Prilogi XIII (Promet):

točka 1 (Uredba Sveta (EGS) št. 1108/70),

točka 3 (Uredba Sveta (EGS) št. 281/71),

točka 7 (Uredba Sveta (EGS) št. 1017/68),

točka 13 (Direktiva Sveta 92/106/EGS),

točka 24a (Direktiva Sveta 91/439/EGS),

točka 39 (Uredba Sveta (EGS) št. 1192/69),

točka 46a (Direktiva Sveta 91/672/EGS),

točka 47 (Direktiva Sveta 82/714/EGS),

točka 49 (Odločba Komisije 77/527/EGS),

točka 50 (Uredba Sveta (EGS) št. 4056/86),

točka 64a (Uredba Sveta (EGS) št. 2408/92),

točka 66c (Direktiva Sveta 93/65/EGS).

V Prilogi XIV (Konkurenca):

točka 10 (Uredba Sveta (ES) št. 1017/68),

točka 11 (Uredba Sveta (ES) št. 4056/86),

točka 11b (Uredba Komisije (EGS) št. 1617/93).

V Prilogi XVII (Intelektualna lastnina):

točka 2 (Prva direktiva Sveta št. 90/510/EGS),

točka 6 (Uredba Sveta (EGS) št. 1768/92).

V Prilogi XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk):

točka 24 (Direktiva Sveta 80/987/EGS).

V Prilogi XX (Okolje):

točka 18 (Direktiva Sveta 87/217/EGS),

točka 30 (Direktiva Sveta 82/883/EGS),

točka 25a (Odločba Sveta 91/596/EGS),

točka 32 (Direktiva Sveta 86/278/EGS).

V Prilogi XXI (Statistika):

točka 24 (Uredba Sveta (EGS) št. 837/90),

točka 24a (Uredba Sveta (EGS) št. 959/93),

točka 25b (Uredba Sveta (EGS) št. 2018/93),

točka 26 (Direktiva Sveta 90/377/EGS).

V Protokolu 21 o izvajanju pravil konkurence, ki se uporabljajo za podjetja:

točka 7 (Uredba Sveta (EGS) št. 1017/68).

V Protokolu 31 o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svoboščine:

Opomba v členu 5(10) (Socialna politika).


PRILOGA II

Seznam iz člena 2 tega sklepa

Priloge k Sporazumu EGP se spremenijo:

V poglavju I (Motorna vozila) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

1.

V prilagoditvenem besedilu točke 8 (Direktiva Sveta 70/388/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

2.

V prilagoditvenem besedilu točke 9 (Direktiva Sveta 71/127/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

3.

V prilagoditvenem besedilu točke 17 (Direktiva Sveta 74/483/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

4.

V prilagoditvenem besedilu točke 19 (Direktiva Sveta 76/114/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

5.

V prilagoditvenem besedilu točke 22 (Direktiva Sveta 76/757/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

6.

V prilagoditvenem besedilu točke 23 (Direktiva Sveta 76/758/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

7.

V prilagoditvenem besedilu točke 25 (Direktiva Sveta 76/760/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

8.

V prilagoditvenem besedilu točke 30 (Direktiva Sveta 77/539/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

9.

V prilagoditvenem besedilu točke 39 (Direktiva Sveta 78/932/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

10.

V prilagoditvenem besedilu točke 45a (Direktiva Sveta 91/226/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

11.

V prilagoditvenem besedilu točke 45c (Direktiva Sveta 92/22/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

12.

V prilagoditvenem besedilu točke 45r (Direktiva 94/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

V poglavju II (Kmetijski in gozdarski traktorji) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

1.

V prilagoditvenem besedilu točke 11 (Direktiva Sveta 77/536/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

2.

V prilagoditvenem besedilu točke 13 (Direktiva Sveta 78/764/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

3.

V prilagoditvenem besedilu točke 17 (Direktiva Sveta 79/622/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

4.

V prilagoditvah (a) in (b) točke 23 (Direktiva Sveta 89/173/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

V poglavju III (Dvigala in viličarji) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

V prilagoditvenem besedilu točke 2 (Direktiva Sveta 84/528/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

V poglavju IV (Gospodinjski aparati) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

Prilagoditveno besedilo točke 2 (Direktiva Sveta 79/531/EGS) se spremeni:

1.

V prilagoditvi (a) se besede „‚sähköuuni v finščini (FI)‘ in ‚elektrisk ugn v švedščini (SV)‘“ črtajo;

2.

V prilagoditvi (b) se besede „‚käyttötilavuus‘ v finščini (FI)“ in „‚nyttovolym‘ v švedščini (SV)“ črtajo.

3.

V prilagoditvi (c) se besede „‚esilämmityskulutus 200 oC: een v finščini (FI)‘, ‚Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 oC v švedščini (SV)‘, ‚vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 oC: ssa) v finščini (FI)‘, ‚Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200 oC i en timme) v švedščini (SV)‘, ‚KOKONAISKULUTUS v finščini (FI)‘, ‚TOTALT v švedščini (SV)‘“ črtajo;

4.

V prilagoditvi (d) se besede „‚puhdistusvaiheen kulutus v finščini (FI)‘ in ‚Energiförbrukning vid en rengöringsprocess v švedščini (SV)‘“ črtajo;

5.

V prilagoditvi (e) se besede „PRILOGA II(h) (risbe s prilagoditvami v finščini)“in „PRILOGA II(k) (risbe s prilagoditvami v švedščini)“ črtajo.

V poglavju VI (Gradbena mehanizacija in oprema) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

1.

V prilagoditvenem besedilu točke 8 (Direktiva Sveta 86/295/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

2.

V prilagoditvenem besedilu točke 9 (Direktiva Sveta 86/296/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

V poglavju VIII (Tlačne posode) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

V prilagoditvenem besedilu točke 2 (Direktiva Sveta 76/767/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

V poglavju IX (Merilni instrumenti) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

1.

V prilagoditvenem besedilu (a) točke 1 (Direktiva Sveta 71/316/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

2.

V prilagoditvenem besedilu (b) točke 1 (Direktiva Sveta 71/316/EGS) se besede „A“, „S“ in „SF“ črtajo.

3.

V prilagoditvenem besedilu točke 5 (Direktiva Sveta 71/347/EGS) se besede „‚EY hehtolitrapaino (v finščini)‘ in ‚EG hektolitervikt (v švedščini)‘“ črtajo.

4.

V prilagoditvenem besedilu točke 6 (Direktiva Sveta 71/348/EGS) se besede „10 Groschen (Avstrija)“, „10 penniä/10 penni (Finska)“ in „10 öre (Švedska)“ črtajo.

5.

V prilagoditvenem besedilu točke 12 (Direktiva Sveta 75/106/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

V poglavju XI (Tekstil) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

V prilagoditvenem besedilu točke 1 (Direktiva Sveta 71/307/EGS) se besede „— uusi villa“ in „- kamull“ črtajo.

V poglavju XII (Živila) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

1.

V prilagoditvi (a) točke 24 (Direktiva Komisije 80/590/EGS) se besedi „‚LIITE (finščina)‘ in ‚BILAGA (švedščina)‘“ črtata.

2.

V prilagoditvi (b) točke 24 (Direktiva Komisije 80/590/EGS) se besedi „‚tunnus‘ (finščina) in ‚symbol‘“ (švedščina) črtata.

3.

V prilagoditvenem besedilu točke 47 (Direktiva Sveta 89/108/EGS) se besedi „v finščini ‚pakastettu‘ in ‚v švedščini djupfryst‘“ črtata.

4.

V prilagoditvi (a) točke 54a (Direktiva Komisije 91/321/EGS) se besede v finščini: „aidinmaidonkorvike“ in „vierotusvalmiste“ ter v švedščini: „modersmjölksersättning“ in „tillskottsnäring“ črtajo.

5.

V prilagoditvi (b) točke 54a (Direktiva Komisije 91/321/EGS) se besede „- v finščini: ‚maitopohjainen — äidinmaidonkorvike‘ in ‚maitopohjainen vierotusvalmiste‘“ ter „- v švedščini: ‚modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk‘ in ‚tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk‘“ črtajo.

V poglavju XIX (Splošne določbe na področju tehničnih ovir trgovanja) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

1.

V prilagoditvi (a) točke 3b (Uredba Sveta (EGS) št. 339/93) se besede „- ‚Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen - asetus (ETY) No 339/93‘ (finščina)“ in „- ‚Farlig produkt - får inte börja omsättas fritt - förordning (EEG) nr. 339/93‘ (švedščina)“ črtajo.

2.

V prilagoditvi (b) točke 3b (Uredba Sveta (EGS) št. 339/93) se besede „- ‚Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen - asetus (ETY) No 339/93‘ (finščina)“ in „- ‚Icke överensstämmande produkt - får inte börja omsättas fritt - förordning (EEG) nr. 339/93‘ (švedščina)“ črtajo.

3.

Prilagoditveno besedilo v točki 3e (Direktiva 94/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se spremeni:

(a)

V prilagoditvi (a) se besedi „FI Päällinen“ in „S Ovandel“ črtata.

(b)

V prilagoditvi (b) se besede „FI Vuori ja sisäpohja“ in „S Foder och bindsula“ črtajo.

(c)

V prilagoditvi (c) se besedi „FI Ulkopohja“ in „S Slitsula“ črtata.

(d)

V prilagoditvi (d) se besedi „FI Nahka“ in „S Läder“ črtata.

(e)

V prilagoditvi (e) se besede „FI Pinnoitettu nahka“ in „S Överdraget läder“ črtajo.

(f)

V prilagoditvi (f) se besedi „FI Tekstiilit“ in „S Textilmaterial“ črtata.

(g)

V prilagoditvi (g) se besede „FI Muut materiaalit“ in „S Övriga material“ črtajo.

V poglavju XXVII (Žgane pijače) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

1.

Prilagoditveno besedilo točke 1 (Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89) se spremeni:

(a)

Prilagoditev (c) se črta.

(b)

V prilagoditvi (d) se besedi „Finska“ in „Švedska“ črtata.

(c)

Prilagoditev (e) se črta.

(d)

V prilagoditvi (h) se točka 5 (brandy) črta.

(e)

V prilagoditvi (h) se točka 7 (žganje iz sadja) črta.

(f)

V prilagoditvi (h) se v točki 12 (aromatizirane žgane pijače Caraway) besede „Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit“ črtajo.

(g)

V prilagoditvi (h) se točka 14 (liker) črta.

(h)

V prilagoditvi (h) se v točki 15 (žgane pijače) besede „Suomalainen punssi/Finsk Punch/Finnish punch“ in „Svensk Punsch/Swedish punch“ črtajo.

(i)

V prilagoditvi (h) se v točki 16 (vodka) besede „Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland“ in „Svensk Vodka/Swedish Vodka“ črtajo.

2.

V prilagoditvenem besedilu točke 2 (Uredba Komisije (EGS) št. 1014/90) se besedi „Finska“ in „Švedska“ črtata.

3.

Prilagoditvi (a) in (b) točke 3 (Uredba Sveta (EGS) št. 1601/91 se črtata.

V poglavju XXVIII (kulturne dobrine) Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje):

V prilagoditvenem besedilu točke 1 (Direktiva Sveta 93/7/EGS) se besedi „Finska“ in „Švedska“ črtata.

V Prilogi VII (Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij):

1.

V prilagoditvenem besedilu točke 1 (Direktiva Sveta 89/48/EGS) se besede „Avstrija, Finska“ in „in Švedska“ črtajo.

2.

V prilagoditvenem besedilu točke 2 (Direktiva Sveta 77/249/EGS) se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

3.

V prilagoditvenem besedilu točke 8 (Direktiva Sveta 77/452/EGS) se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

4.

V prilagoditvenem besedilu (a) točke 10 (Direktiva Sveta 78/686/EGS) se vnosi za Avstrijo, Švedsko in Finsko črtajo.

5.

Prilagoditev (d) točke 10 (Direktiva Sveta (EGS) 78/686/EGS se črta.

6.

Prilagoditveno besedilo točke 11 (Direktiva Sveta 78/687/EGS) se nadomesti z naslednjim:

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Direktive z naslednjo prilagoditvijo:

V členu 6 se stavek „osebe iz člena 19 Direktive 78/686/EGS“ nadomesti z „osebe iz člena 19, 19a in 19b Direktive 78/686/EGS“.

7.

V prilagoditvenem besedilu (a) točke 14 (Direktiva Sveta 80/154/EGS) se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

8.

V prilagoditvenem besedilu točke 28 (Direktiva Sveta 74/557/EGS) se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

V Prilogi VIII (Pravica do ustanavljanja):

V „SEKTORSKIH PRILAGODITVAH“ se besede „Avstrija, Finska“ in „Švedska“ črtajo.

V Prilogi IX (Finančne storitve):

1.

V prilagoditvenem besedilu (b) točke 2 (Prva direktiva Sveta 73/239/EGS) se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

2.

V prilagoditvenem besedilu (d) točke 2 (Prva direktiva Sveta 73/239/EGS) se beseda „Finska“ črta.

3.

Prilagoditev (b) točke 7a (Direktiva Sveta 92/49/EGS) se črta.

4.

V prilagoditvenem besedilu (b) točke 12b (Direktiva Sveta 91/674/EGS) se besedi „in Švedska“ črtata.

5.

V prilagoditvah (a) in (b) točke 13 (Direktiva Sveta 77/92/EGS) se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

6.

V prilagoditvenem besedilu točke 21 (Direktiva Sveta 86/635/EGS) se besede „Finska“ in „in Švedska“ črtajo.

7.

V prilagoditvenem besedilu (a) točke 29 (Direktiva Sveta 89/592/EGS) se beseda „Avstrija“ črta.

V Prilogi XII (Prosti pretok kapitala):

V prilagoditvi (d) točke 1 (Direktiva Sveta 88/361/EGS) se besede „in Švedska“, „Finska“, „Avstrija“, „Finska“ in alinea „- za Avstrijo v zvezi z neposrednimi naložbami v sektor celinskih plovnih poti, dokler se ne pridobi enak dostop do celinskih plovnih poti ES“ črtajo.

V Prilogi XIII (Promet):

1.

V odstavku II SEKTORSKIH PRILAGODITEV se besede „- Österreichische Bundesbahnen“, „- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna“ in „- Statens Järnvägar“ črtajo.

2.

V prilagoditvenem besedilu točke 1 (Uredba Sveta (EGS) št. 1108/70) v okviru A.2 ŽELEZNICA in B. CESTE se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

3.

Prilagoditveno besedilo točke 3 (Uredba Komisije (EGS) št. 281/71) se črta.

4.

Prilagoditveno besedilo točke 12 (Uredba Sveta (EGS) št. 4060/89) se črta.

5.

Prilagoditev (a) točke 12a (Uredba Sveta (EGS) št. 3912/92) se črta.

6.

V prilagoditvenem besedilu točke 13 (Direktiva Sveta 92/106/EGS) se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

7.

Prilagoditev (b) točke 25 (Prva direktiva Sveta 62/2005/EGS) se črta.

8.

Prilagoditev (b) točke 26 (Uredba Sveta (EGS) št. 3164/76) se črta.

9.

Prilagoditev (a) točke 26b (Uredba Sveta (EGS) št. 3916/90) se črta.

10.

Prilagoditev (a) točke 26c (Uredba Sveta (EGS) št. 3118/93) se črta.

11.

Prilagoditveno besedilo točke 26d (Uredba Komisija (ES) št. 792/94) se črta.

12.

V prilagoditvenem besedilu točke 34 (Direktiva Komisije (EGS) 1172/72) se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

13.

Prilagoditveno besedilo točke 46 (Direktiva Sveta št. 87/540/EGS) se črta.

14.

Prilagoditveni besedili (a) in (b) točke 46a (Direktiva Sveta 91/672/EGS) se črtata.

15.

Prilagoditveno besedilo točke 47 (Direktiva Sveta 82/714/EGS) se črta.

16.

Prilagoditveno besedilo točke 49 (Odločba Komisije 77/527/EGS) se črta.

17.

V prilagoditvenem besedilu točke 62 (Uredba Sveta (EGS) št. 2343/90) se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

18.

V prilagoditvi (b) točke 64a (Uredba Sveta (EGS) št. 2408/92) se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

19.

V prilagoditvi (c) točke 64a (Uredba Sveta (EGS) št. 2408/92) se besede „Švedska: Stockholm - Arlanda/Brommako“ črtajo.

V Prilogi XVII (Intelektualna lastnina):

1.

V prilagoditvi (a) točke 2 (Prva odločba Sveta 90/510/EGS) se besede „Avstrija“, „Finska“ in „in Švedska“ črtajo.

2.

V prilagoditvenem besedilu točke 7 (Direktiva Sveta 92/100/EGS) se besede „Finska“ in „in Švedska“ črtajo.

V Prilogi XVIII (Zdravje in varnost pri delu, delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk):

1.

Prilagoditveno besedilo točke 1 (Direktiva Sveta 77/576/EGS) se spremeni:

(a)

V prvem odstavku se besede „Liite II“, „— Bilaga II“, „Erityinen turvamerkintä — “ in „— Särskilda säkerhetsskyltar“ črtajo.

(b)

V točki 1 se besede „Kieltomerkit — “, „— Förbudsskyltar“, „Tupakointi kielletty“, „Rökning förbjuden“, „Tupakointi ja avotulen teko kielletty“, „Förbud mot rökning och öppen eld“, „Jalankulku kielletty“, „Förbjuden ingång“, „Vedellä sammuttaminen kielletty“, „Förbud mot släckning med vatten“, „Juomakelvotonta vettä“, „Ej dricksvatten“ črtajo.

(c)

V točki 2 se besede „Varoitusmerkit — “, „— Varningsskyltar“„Syttyvää ainetta“, „Brandfarliga ämnen“, „Räjähtävää ainetta“, „Explosiva ämnen“, „Myrkyllistä ainetta“, „Giftiga ämnen“, „Syövyttävää ainetta“, „Frätande ämnen“, „Radioaktiivista ainetta“, „Radioaktiva ämnen“, „Riippuva taakka“, „Hängande last“, „Liikkuvia ajoneuvoja“, „Arbetsfordon i rörelse“, „Vaarallinen jännite“, „Farlig spänning“, „Yleinen varoitusmerkki“, „Varning“, „Lasersäteilyä“ in „Laserstrålning“ črtajo.

(d)

V točki 3 se besede „Käskymerkit — “, „‐ Påbudsskyltar“, „Silmiensuojaimien käyttöpakko“, „Skyddsglasögon“, „Suojakypärän käyttöpakko“, „Skyddshjälm“, „Kuulonsuojainten käyttöpakko“, „Hörselskydd“, „Hengityksensuojainten käyttöpakko“, „Andningsskydd“, „Suojajalkineiden käyttöpakko“, „Skyddsskor“, „Suojakäsineiden käyttöpakko“ in „Skyddshandskar“ črtajo.

(e)

V točki 4 se besede „Hätätilanteisiin tarkoitetut merkit — “, „‐ Räddningsskyltar“, „Ensiapu“, „Första hjälpen“, „tai“, „eller“, „Poistumistie“, „Nödutgång i denna riktning“, „Poistumistie (asetetaan uloskäynnin yläpuolelle)“ in „Nödutgång (placeras ovanför utgången).“ črtajo.

2.

V prilagoditvenem besedilu točke 16b (Direktiva Sveta 92/57/EGS) se besedi „Avstrija in“ črtata.

3.

Prilagoditveno besedilo točke 19 (Direktiva Sveta 79/7/EGS) se črta.

4.

Prilagoditveno besedilo točke 21 (Direktiva Sveta 86/613/EGS) se črta.

5.

V prilagoditvi (a) točke 24 (Direktiva Sveta 80/987/EGS) se vnosi za Avstrijo in Švedsko črtajo.

V Prilogi XIX (Varstvo potrošnikov):

V SEKTORSKIH PRILAGODITVAH se besede „Avstrija, Finska“ in „Švedska“ črtajo.

V Prilogi XX (Okolje):

1.

V SEKTORSKIH PRILAGODITVAH se besede „Avstrija, Finska“ in „Švedska“ črtajo.

2.

V prilagoditvenem besedilu točke 24a (Odločba Komisije 91/48/EGS) se besede „Avstrija, Finska“ in „in Švedska“ črtajo.

3.

V prilagoditvi (a) točke 25 (Direktiva Sveta 90/220/EGS) se besede „Avstrija, Finska“ in „in Švedska“ črtajo.

4.

V prilagoditvi (b) točke 25a (Odločba Sveta 91/596/EGS) se besede „Avstrija, Finska“ in „in Švedska“ črtajo.

5.

V prilagoditvenem besedilu točke 25b (Odločba Komisije 92/146/EGS) se besede „Avstrija, Finska“ in „in Švedska“ črtajo.

6.

V prilagoditvenem besedilu točke 25c (Odločba Komisije 93/584/EGS) se besede „Avstrija, Finska“ in „in Švedska“ črtajo.

7.

V prilagoditvi (a) točke 31 (Direktiva Sveta 84/631/EGS) se vnosa „SUOMEKSI“ in „SVENSKA“, vključno z zadevnimi besedili, črtata.

8.

V prilagoditvi (b) točke 31 (Direktiva Sveta 84/631/EGS) se vnosi za Avstrijo, Finsko in Švedsko črtajo.

9.

V prilagoditvenem besedilu točke 32a (Direktiva Sveta 91/689/EGS) se besede „Avstrija, Finska“ in „in Švedska“ črtajo.


Top