Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0027

Sklep Skupnega odbora EGP št. 27/2005 z dne 11. marca 2005 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

OJ L 198, 28.7.2005, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 66 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 66 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 97 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/27/oj

28.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/9


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 27/2005

z dne 11. marca 2005

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 1/2005 z dne 8. februarja 2005 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2004/328/ES z dne 5. aprila 2004 o spremembi prilog I in II k Odločbi 2003/634/ES o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib znotraj neodobrenih območij (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Odločbo Komisije 2004/373/ES z dne 13. aprila 2004 o spremembi prilog I in II k Odločbi 2002/308/ES s seznami con in ribogojnic, odobrenih glede ene ali več bolezni rib — virusna hemoragična septikemija (VHS) in nalezljiva hematopoetska nekroza (IHN) (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Odločbo Komisije 2004/453/ES z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive Sveta 91/67/EGS glede ukrepov proti določenim ribjim boleznim v ribogojstvu (4), kakor je bila popravljena z UL L 202, 7.6.2004, str. 4, je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn —

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1.

V točki 66 (Odločba Komisije 2002/308/ES) v delu 4.2 se doda naslednja alinea:

„—

32004 D 0373: Odločba Komisije 2004/373/ES z dne 13. aprila 2004 (UL L 118, 23.4.2004, str. 49).“

2.

Za točko 78 (Odločba Komisije 2004/315/ES) v delu 4.2 se vstavi naslednja točka:

„79.

32004 D 0453: Odločba Komisije 2004/453/ES z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive Sveta 91/67/EGS glede ukrepov proti določenim ribjim boleznim v ribogojstvu (UL L 156, 30.4.2004, str. 5), kakor je bila popravljena z UL L 202, 7.6.2004, str. 4.

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.“

3.

Besedilo točke 13 (Odločba Komisije 93/44/EGS) v delu 4.2 se črta.

4.

Pod naslovom „AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTA IN NADZORNI ORGAN EFTA TEHTNO UPOŠTEVAJO“ v delu 4.2 se v točki 55 (Odločba Komisije 2003/634/ES) doda naslednja alinea:

„—

32004 D 0328: Odločba Komisije 2004/328/ES z dne 5. aprila 2004 (UL L 104, 8.4.2004, str. 129).“

Člen 2

Besedila Odločb 2004/328/ES, 2004/373/ES in 2004/453/ES, kakor je bilo popravljeno z UL L 202, 7.6.2004, str. 4, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 12. marca 2005, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP (5) predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 11. marca 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Richard WRIGHT


(1)  UL L 161, 23.6.2005, str. 1.

(2)  UL L 104, 8.4.2004, str. 129.

(3)  UL L 118, 23.4.2004, str. 49.

(4)  UL L 156, 30.4.2004, str. 5.

(5)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top