EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0006

Sklep Skupnega odbora EGP št. 6/2005 z dne 8. februarja 2005 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 161, 23.6.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 15 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 15 - 16
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 48 - 49

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/6(2)/oj

23.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/13


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 6/2005

z dne 8. februarja 2005

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 163/2004 z dne 3. decembra 2004 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2004/61/ES z dne 26. aprila 2004 o spremembi prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov za nekatere pesticide, katerih uporaba je prepovedana v Evropski skupnosti (2), je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

V točkah 38 (Direktiva Sveta 86/362/EGS), 39 (Direktiva Sveta 86/363/EGS) in 54 (Direktiva Sveta 90/642/EGS) poglavja XII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32004 L 0061: Direktiva Komisije 2004/61/ES z dne 29. aprila 2004 (UL L 127, 29. 4. 2004, str. 81).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2004/61/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. februarja 2005, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP (3) predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 8. februarja 2005.

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Richard WRIGHT


(1)  UL L 133.26.5.2005, str. 5.

(2)  UL L 127, 29.4.2004, str. 81.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top