Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0001

Sklep Skupnega odbora EGP št. 1/2005 z dne 8. februarja 2005 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

OJ L 161, 23.6.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 066 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 066 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 099 P. 36 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1(2)/oj

23.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/1


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 1/2005

z dne 8. februarja 2005

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 120/2004 z dne 24. septembra 2004 (1).

(2)

Odločba Komisije 2001/183/ES (2) je bila vključena v Sporazum s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 76/2002 (3).

(3)

Odstavek 2 uvodnega dela poglavja I Priloge I predvideva, da se v zvezi z določenim pravnim aktom izrecno navede, ali se uporablja za Islandijo.

(4)

Če se Odločba Komisije 2001/183/ES uporabi tudi za Islandijo, je treba Sporazum ustrezno spremeniti.

(5)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn —

SKLENIL:

Člen 1

V točki 63 (Odločba Komisije 2001/183/ES) dela 4.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu se doda naslednje prilagoditveno besedilo:

„Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati 9. februarja 2005, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP (4) predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 3

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 8. februarja 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Richard WRIGHT


(1)  UL L 64, 10.3.2005, str. 12.

(2)  UL L 67, 9.3.2001, str. 65.

(3)  UL L 266, 3.10.2002, str. 17.

(4)  Navedene niso nobene ustavne zahteve.


Top