Help Print this page 

Document 22004D0172

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 172/2004 z dne 3. decembra 2004 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 133, 26.5.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 256 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 256 - 257
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 294 - 295

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/172(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 03/12/2004
  • Date of effect: 04/12/2004; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 03/12/2004; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
Text

26.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 133/23


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 172/2004

z dne 3. decembra 2004

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 135/2004 z dne 24. septembra 2004 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2004/224/ES z dne 20. februarja 2004 o določitvi načinov predložitve informacij o načrtih ali programih, zahtevanih v Direktivi Sveta 96/62/ES v zvezi z mejnimi vrednostmi nekaterih onesnaževal v zunanjem zraku (2), je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 21ah (Odločba Komisije 2004/279/ES) Priloge XX k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„21ai.

32004 D 0224: Odločba Komisije 2004/224/ES z dne 20. februarja 2004 o določitvi načinov predložitve informacij o načrtih ali programih, zahtevanih v Direktivi Sveta 96/62/ES v zvezi z mejnimi vrednostmi nekaterih onesnaževal v zunanjem zraku (UL L 68, 6.3.2004, str. 27).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Odločbe z naslednjo prilagoditvijo:

Za oznako ‚Združeno kraljestvo: UK‘ se dodajo naslednje oznake ‚Islandija: IS, Lihtenštajn: LI, Norveška: NO‘ v opombah k obrazcu 1 v Prilogi k Odločbi.“

Člen 2

Besedilo Odločbe 2004/224/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. decembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP (3) predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 3. decembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 64, 10.3.2005, str. 76.

(2)  UL L 68, 6.3.2004, str. 27.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Top