EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0018

Sklep Skupnega odbora EGP št. 18/2004 z dne 19. marca 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 127, 29.4.2004, p. 120–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 305 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/18(2)/oj

22004D0018Uradni list L 127 , 29/04/2004 str. 0120 - 0121


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 18/2004

z dne 19. marca 2004

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 170/2003 Skupnega odbora EGP z dne 5. decembra 2003 [1].

(2) Direktivo Komisije 2003/76/ES z dne 11. avgusta 2003 o spremembi Direktive Sveta 70/220/EGS o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktivo Komisije 2003/77/ES z dne 11. avgusta 2003 o spremembi Direktiv 97/24/ES in 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil [3] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge II k Sporazumu se spremeni na naslednji način:

1. V točki 3 (Direktiva Sveta 70/220/EGS) se doda naslednja alinea:

"— 32003 L 0076: Direktiva Komisije 2003/76/ES z dne 11. avgusta 2003 (UL L 206, 15.8.2003, str. 29)."

2. V točki 45x (Direktiva 97/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

"— 32003 L 0077: Direktiva Komisije 2003/77/ES z dne 11. avgusta 2003 (UL L 211, 21.8.2003, str. 24)."

3. V točki 45za (Direktiva 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se pred prilagoditvenim besedilom doda naslednje:

", kakor se spremeni z:

— 32003 L 0077: Direktivo Komisije 2003/77/ES z dne 11. avgusta 2003 (UL L 211, 21.8.2003, str. 24)."

Člen 2

Besedila Direktiv 2003/76/ES in 2003/77/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 20. marca 2004 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [4].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 19. marca 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 88, 25.3.2004, str. 41.

[2] UL L 206, 15.8.2003, str. 29.

[3] UL L 211, 21.8.2003, str. 24.

[4] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top