EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0016

Sklep Skupnega odbora EGP št. 16/2004 z dne 19. marca 2004 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

OJ L 127, 29.4.2004, p. 116–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 32 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 32 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 32 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 32 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 32 - 33
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 32 - 33
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 32 - 33
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 32 - 33
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 32 - 33
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 32 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 32 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 301 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/16(2)/oj

22004D0016Uradni list L 127 , 29/04/2004 str. 0116 - 0117


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 16/2004

z dne 19. marca 2004

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št.169/2003 Skupnega odbora EGP z dne 5. decembra 2003 [1].

(2) Direktivo Komisije 2003/45/ES z dne 28. maja 2003 o spremembi Direktive Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic [2] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 13 (Direktiva Sveta 2002/57/ES) v delu I poglavja III Priloge I k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 32003 L 0045: Direktiva Komisije 2003/45/ES z dne 28. maja 2002 (UL L 138, 5.6.2003, str. 40)."

Člen 2

Besedili Direktive 2003/45/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 20. marca 2004, če so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [3].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 19. marca 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 88, 25.3.2003, str. 39.

[2] UL L 138, 5.6.2003, str. 40.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top