EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0173

Sklep Skupnega odbora EGP št 173/2003 z dne 5. decembra 2003 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 88, 25.3.2004, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 008 P. 524 - 525
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 008 P. 524 - 525
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 008 P. 524 - 525
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 008 P. 524 - 525
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 008 P. 524 - 525
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 008 P. 524 - 525
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 008 P. 524 - 525
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 008 P. 524 - 525
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 008 P. 524 - 525
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 063 P. 280 - 281
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 063 P. 280 - 281
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 224 - 225

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/173(2)/oj

22003D0173Uradni list L 088 , 25/03/2004 str. 0047 - 0048


Sklep Skupnega odbora EGP

št 173/2003

z dne 5. decembra 2003

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 148/2003 Skupnega odbora EGP z dne 7. novembra 2003 [1].

(2) Direktivo 2003/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 23. spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (snovi, ki se uvrščajo med rakotvorne snovi, mutagene ali snovi, ki so strupene za razmnoževanje — c/m/r) [2], je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktivo 2003/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o 23. spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (snovi, ki se uvrščajo med rakotvorne snovi, mutagene ali snovi, ki so strupene za razmnoževanje — c/m/r) [3], je treba vključiti v Sporazum.

(4) Direktivo 2003/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 o 26.spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (nonilfenol, nonilfenol etoksilat in cement) [4], je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 4 (Direktiva Sveta 76/769/EGS) poglavja XV Priloge II k Sporazumu se dodajo naslednje alinee:

"— 32003 L 0034: Direktiva 2003/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.maja 2003 (UL L 156, 25.6.2003, str. 14).

— 32003 L 0036: Direktiva 2003/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.maja 2003 (UL L 156, 25.6.2003, str. 26).

— 32003 L 0053: Direktiva 2003/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2003 (UL L 178, 17.7.2003, str. 24)."

Člen 2

Besedila Direktiv 2003/34/ES, 2003/36/ES in 2003/53/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. decembra 2003, če so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [5].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 5. decembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 41, 12.2.2004, str. 35.

[2] UL L 156, 25.6.2003, str. 14.

[3] UL L 156, 25.6.2003, str. 26.

[4] UL L 178, 17.7.2003, str. 24.

[5] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top