EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0148

Sklep Skupnega odbora EGP št. 148/2003 z dne 7. novembra 2003 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 41, 12.2.2004, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 008 P. 473 - 474
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 008 P. 473 - 474
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 008 P. 473 - 474
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 008 P. 473 - 474
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 008 P. 473 - 474
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 008 P. 473 - 474
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 008 P. 473 - 474
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 008 P. 473 - 474
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 008 P. 473 - 474
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 063 P. 229 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 063 P. 229 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 179 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/148(2)/oj

22003D0148Uradni list L 041 , 12/02/2004 str. 0035 - 0036


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 148/2003

z dne 7. novembra 2003

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 109/2003 Skupnega odbora EGP z dne 26. septembra 2003 [1].

(2) Direktivo Komisije 2003/31/ES z dne 11. aprila 2003 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS za vključitev 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodion, linuron, malein hidrazid in pendimetalin na seznam aktivnih snovi [2], je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktivo Komisije 2003/39/ES z dne 15. maja 2003 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS za vključitev propineba in propizamida na seznam aktivnih snovi [3], je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 12a (Direktiva Sveta 91/414/EGS) poglavja XV Priloge II k Sporazumu se doda naslednje alinee:

"— 32003 L 0031: Direktiva Komisije 2003/31/ES z dne 11.4.2003 (UL L 101, 23.4.2003, str. 3),

— 32003 L 0039: Direktiva Komisije 2003/39/ES z dne 15. marca 2003 (UL L 124, 20.5.2003, str. 30)."

Člen 2

Besedili Direktiv 2003/31/ES in 2003/39/ES v islandskem in norveškem jeziku, za objavo v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 8. novembra 2003 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [4]. predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 7. novembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 331, 18.12.2003, str. 22.

[2] UL L 101, 23.4.2003, str. 3.

[3] UL L 124, 20.5.2003, str. 30.

[4] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top