Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0147

Sklep Skupnega odbora EGP št. 147/2003 z dne 7. novembra 2003 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 41, 12.2.2004, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 008 P. 471 - 472
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 008 P. 471 - 472
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 008 P. 471 - 472
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 008 P. 471 - 472
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 008 P. 471 - 472
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 008 P. 471 - 472
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 008 P. 471 - 472
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 008 P. 471 - 472
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 008 P. 471 - 472
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 063 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 063 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 177 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/147(2)/oj

22003D0147Uradni list L 041 , 12/02/2004 str. 0033 - 0034


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 147/2003

z dne 7. novembra 2003

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 109/2003 Skupnega odbora EGP z dne 26. septembra 2003 [1].

(2) Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi [2], je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktivo 2003/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o 24.spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (pentabromodifenil eter, oktabromodifenil eter) [3], kot je bil spremenjen v UL L 170, 9.7.2003, str. 31, je treba vključiti v Sporazum.

(4) Direktiva 2002/95/ES se opira na sklicevanje na Direktivo 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 [4], ki ni vključena v Sporazum, vendar se njena vključitev obravnava -

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje XV Priloge II k Sporazumu se spremeni na naslednji način:

(1) v točki 4 se doda naslednja alinea (Direktiva Sveta 76/769/EGS):

"— 32003 L 0011: Direktiva 2003/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 (UL L 42 15.2.2003, str. 45), kakor je bila popravljena z UL L 170, 9.7.2003, str. 31."

(2) za točko 12p (Uredba Komisije (ES) št. 1687/2002) se vstavi naslednja točka:

"12q. 32002 L 0095: (2) Direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (UL L 37, 13.2.2003, str. 19)."

Člen 2

Besedili Odločbe 2002/95/ES in 2003/11/ES, kakor je popravljena v UL L 170, 9.7.2003, str. 31, v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 8. novembra 2003 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [5]. predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 7. novembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 331, 18.12.2003, str. 22.

[2] UL L 37, 13.2.2003, str. 19.

[3] UL L 42, 15.2.2003, str. 45.

[4] UL L 37, 13.2.2003, str. 24.

[5] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top