EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0144

Sklep Skupnega odbora EGP št. 144/2003 z dne 7. novembra 2003 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

UL L 41, 12.2.2004, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/144(2)/oj

22003D0144Uradni list L 041 , 12/02/2004 str. 0027 - 0028


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 144/2003

z dne 7. novembra 2003

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 108/2003 Skupnega odbora EGP z dne 26. septembra 2003 [1].

(2) Uredbo Komisije (ES) št. 61/2003 z dne 15. januarja 2003 o spremembi prilog I in II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih mej ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora [2], je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 14 (Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se dodajo naslednja alinea:

"— 32003 R 0061: Uredba Komisije (ES) št. 61/2003 z dne 15. januarja 2003 (UL L 11, 16.1.2003, str. 12)."

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 61/2003 v islandskem in norveškem jeziku, objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 8. novembra 2003 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [3] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 7. novembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 331, 18.12.2003, str. 20.

[2] UL L 11, 16.1.2003, str. 12.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top