EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0108(01)

Sklep Skupnega odbora EGP št. 108/2003 z dne 26. septembra 2003 o spremembah Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 331, 18.12.2003, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 008 P. 383 - 384
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 008 P. 383 - 384
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 008 P. 383 - 384
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 008 P. 383 - 384
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 008 P. 383 - 384
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 008 P. 383 - 384
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 008 P. 383 - 384
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 008 P. 383 - 384
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 008 P. 383 - 384
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 063 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 063 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 89 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/108(2)/oj

22003D0108(01)Uradni list L 331 , 18/12/2003 str. 0020 - 0021


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 108/2003

z dne 26. septembra 2003

o spremembah Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 74/2003 Skupnega odbora EGP z dne 20. junija 2003 [1]

(2) UREDBA KOMISIJE (ES) št. 494/2003 z dne 18. marca 2003 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 297/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za vrednotenje zdravil [2] -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 15h (Uredba Sveta (ES) št. 297/95) v poglavju XIII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 32003 R 0494: Uredba Komisije (ES) št. 494/2003 z dne 18. marca 2003 (UL L 73, 19.3.2003, str. 6)."

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 494/2003 v islandskem in norveškem jeziku, za objavo v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 27. septembra 2003 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma [3].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 26. septembra 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

H. S. H. Princ Nikolaus von Liechtenstein

[1] UL L 257, 9.10.2003, str. 22.

[2] UL L 73, 19.3.2003, str. 6.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top