Help Print this page 

Document 22003D0026

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 26/2003 z dne 14. marca 2003 o spremembah Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 137, 5.6.2003, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 104
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 062 P. 198 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 062 P. 198 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 096 P. 259 - 261

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/26(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 14/03/2003
  • Date of effect: 15/03/2003; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 14/03/2003; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
  • Additional information: Ta akt se ne uporablja za Islandijo, Ta akt se ne uporablja za Lihtenštajn
Relationship between documents
Text

22003D0026Uradni list L 137 , 05/06/2003 str. 0014 - 0016


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 26/2003

z dne 14. marca 2003

o spremembah Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kot je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu se je spremenila s sklepom Skupnega odbora EGP št. 157/2002 z dne 6. decembra 2002 [1].

(2) Direktivo Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor klasične prašičje kuge [2], popravljeno z UL L 168, 27.6.2002, str. 59, je treba vključiti v Sporazum

(3) Odločbo Komisije 2002/106/ES z dne 1. februarja 2002 o odobritvi Diagnostičnega priročnika, ki določa diagnostične postopke, metode vzorčenja in merila za ocenjevanje rezultatov laboratorijskih preiskav za potrjevanje klasične prašičje kuge [3] je treba vključiti v Sporazum.

(4) Odločbo Komisije 2002/161/ES z dne 22. februarja 2002 o odobritvi načrtov, ki jih je predložila Nemčija za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v deželi Saarland in za cepljenje v izrednih situacijah proti klasični prašičji kugi pri divjih prašičih v deželah Rhineland-Pfalz in Saarland [4], je treba vključiti v Sporazum.

(5) Odločbo Komisije 2002/181/ES z dne 28. februarja 2002 o odobritvi načrta, ki ga je predložil Luksemburg za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih na določenih območjih Luksemburga [5], je treba vključiti v Sporazum.

(6) Odločbo Komisije 2002/182/ES z dne 28. februarja 2002 o odobritvi spremenjenega načrta, ki ga je predložila Avstrija za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v spodnji Avstriji [6], je treba vključiti v Sporazum.

(7) Odločbo Komisije 2002/526/ES z dne 28. februarja 2002 o razveljavitvi Odločbe 94/141/ES o odobritvi načrta, ki ga je predložila Francija za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v severnih Vogezih [7], je treba vključiti v Sporazum.

(8) Odločbo Komisije 2002/531/ES z dne 28. junija 2002 o spremembah Odločbe 2002/161/ES o odobritvi načrta, ki ga je predložila Nemčja za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenje divjih prašičev v izrednih situacijah v deželi North Rhine Westfalia [8], je treba vključiti v Sporazum.

(9) Direktiva 2001/89/ES razveljavlja Direktivo 80/217/EGS [9], ki je vključena v Sporazum, in jo je torej treba črtati iz Sporazuma.

(10) Odločba 2001/182/ES razveljavlja Odločbo 2001/140/ES [10], ki je vključena v Sporazum in ki jo je torej treba črtati iz Sporazuma.

(11) Ta odločba se ne uporablja za Islandijo in Lihtenštajn,

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kot je določeno v prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila Direktive 2001/89/ES, popravljene z UL L 168, 27.6.2002, str. 59, in Odločb 2002/106/ES, 2002/161/ES, 2002/181/ES, 2002/182/ES, 2002/526/ES in 2002/531/ES v norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 15. marca 2003, če so bila v skladu s členom 103(1) Sporazuma Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila [11].

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 14. marca 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 38, 13.2.2003, str. 3.

[2] UL L 316, 1.12.2001, str. 5.

[3] UL L 39, 9.2.2002, str. 71.

[4] UL L 53, 23.2.2002, str. 43.

[5] UL L 61, 2.3.2002, str. 54.

[6] UL L 61, 2.3.2002, str. 55.

[7] UL L 170, 29.6.2002, str. 85.

[8] UL L 172, 2.7.2002, str. 63.

[9] UL L 47, 21.2.1980, str. 11.

[10] UL L 50, 21.2.2001, str. 22.

[11] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

PRILOGA K SKLEPU SKUPNEGA ODBORA EGP št. 26/2003

Poglavje I Priloge I se spremeni, kot je določeno spodaj:

1. Besedilo točke 3 (Direktiva Sveta 80/217/EGS) v Delu 3.1. se zamenja z:

"32001 L 0089: Direktiva Sveta 2001/89/ES z dne 23 oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor klasične prašičje kuge (UL L 316, 1.12.2001, str. 5), popravljena z UL L 168, 27.6.2002, str. 59.

Za namen Sporazuma se besedilo Direktive z naslednjimi prilagoditvami glasi:

V točki 1 Priloge III se doda naslednje:

"Norveška

Veterinærinstituttet, PO Box 8156, 0033 Oslo, Norway.""

2. Po točki 22 (Odločba Komisije 2001/783/ES) se v Delu 3.2 vključi naslednja točka:

"23. 32002 D 0106: Odločba Komisije 2002/106/ES z dne 1. februarja 2002 o odobritvi Diagnostičnega priročnika, ki določa diagnostične postopke, metode vzorčenja in merila za ocenjevanje rezultatov laboratorijskih preiskav za potrjevanje klasične prašičje kuge (UL L 39, 9.2.2002, str. 71)."

3. Pod naslovom "AKTI, KI JIH USTREZNO UPOŠTEVAJO DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTE", se v Delu 3.2 črta besedilo točk 2 (Odločba Komisije 94/141/ES) in 13 (Odločba Komisije 2001/140/ES).

4. Pod naslovom "AKTI; KI JIH USTREZNO UPOŠTEVAJO DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTE", se v Delu 3.2 po točki 14 (Odločba Komisije 2001/872/ES) vključi naslednje:

"15. 32002 D 0161: Odločba Komisije 2002/161/ES z dne 22. februarja 2002 o odobritvi načrtov, ki jih je predložila Nemčija za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v deželi Saarland in za cepljenje v izrednih situacijah proti klasični prašičji kugi pri divjih prašičih v deželah Rhineland-Pfalz in Saarland (UL L 53, 23.2.2002, str. 43), spremenjena z:

- 32002 D 0531: Odločba Komisije 2002/531/ES z dne 28. junija 2002 (UL L 172, 2.7.2002, str. 63).

16. 32002 D 0181: Odločba Komisije 2002/181/ES z dne 28. februarja 2002 o odobritvi načrta, ki ga je predložil Luksemburg za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih na določenih območjih Luksemburga (UL L 61, 2.3.2002, str. 54).

17. 32002 D 0182: Odločba Komisije 2002/182/ES z dne 28. februarja 2002 o odobritvi načrta, ki ga je predložila Avstrija za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v Spodnji Avstriji (UL L 61, 2.3.2002, str. 55).

18. 32002 D 0526: Odločba Komisije 2002/526/ES z dne 28. februarja 2002 o razveljavitvi Odločbe 94/141/ES o odobritvi načrta, ki ga je predložila Francija za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v severnih Vogezih (UL L 170, 29.6.2002, str. 85)."

--------------------------------------------------

Top