EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0014

Sklep Skupnega odbora EGP št. 14/2003 z dne 31. januarja 2003 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

OJ L 94, 10.4.2003, p. 69–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 008 P. 74 - 75
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 008 P. 74 - 75
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 008 P. 74 - 75
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 008 P. 74 - 75
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 008 P. 74 - 75
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 008 P. 74 - 75
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 008 P. 74 - 75
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 008 P. 74 - 75
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 008 P. 74 - 75
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 062 P. 170 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 062 P. 170 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 096 P. 231 - 232

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/14(2)/oj

22003D0014Uradni list L 094 , 10/04/2003 str. 0069 - 0070


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 14/2003

z dne 31. januarja 2003

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 175/2002 z dne 6. decembra 2002 [1].

(2) Odločbo Komisije 2002/529/ES z dne 27. junija 2002 o vprašalniku za poročila držav članic o izvajanju Direktive Sveta 1999/13/ES o omejitvi emisije hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v določenih dejavnostih in napravah [2] je treba vključiti v ta sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 21aba (Sklep Komisije 2000/541/ES) Priloge XX k Sporazumu se doda naslednja točka:

"21abb. 32002 D 0529: Odločba Komisije 2002/529/ES z dne 27. junija 2002 o vprašalniku za poročila držav članic o izvajanju Direktive Sveta 1999/13/ES o omejitvi emisije hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v določenih dejavnostih in napravah (UL L 172, 2.7.2002, str. 57)."

Člen 2

Besedili Odločbe 2002/529/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. februarja 2003, če so v skladu s členom 103(1) Sporazuma Skupnemu odboru EGP [3] predložena vsa uradna obvestila.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 31. januarja 2003

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 38, 13.2.2003, str. 44.

[2] UL L 172, 2.7.2002, str. 57.

[3] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top