EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0925(02)

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Islandijo o sodelovanju Republike Islandije v Policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH)

OJ L 239, 25.9.2003, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 179
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 91 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 004 P. 13 - 15

In force

22003A0925(02)Uradni list L 239 , 25/09/2003 str. 0005 - 0007


Sporazum

med Evropsko unijo in Republiko Islandijo o sodelovanju Republike Islandije v Policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini (BiH)

EVROPSKA UNIJA

na eni strani in

REPUBLIKA ISLANDIJA

na drugi,

v nadaljevanju "sodelujoči pogodbenici", STA SE

OB UPOŠTEVANJU:

- navzočnosti Mednarodne policijske misije ZN (IPTF) v Bosni in Hercegovini od leta 1996 ter ponudbe Evropske unije, da bi do 1. januarja 2003 zagotovila nadaljevanje IPTF v Bosni in Hercegovini,

- dejstva, da je Bosna in Hercegovina sprejela navedeno ponudbo z izmenjavo pisem 2. in 4. marca 2002, ki med ostalim določa, da bo dobila načrtovalna enota EUPM status, kot ga imajo trenutno člani Nadzorne misije Evropske unije (EUMM) v Bosni in Hercegovini,

- dejstva, da je Svet Evropske unije 11. marca 2002 sprejel Skupni ukrep 2002/210/SZVP o Policijski misiji Evropske unije [1], kjer je navedeno, da so evropske članice NATA, ki niso članice EU, in druge države, ki so kandidatke za pristop k Evropski uniji ter druge članice OVSE, ki niso države članice EU, in ki trenutno oskrbujejo IPTF z osebjem, povabljene k prispevanju v EUPM,

- sporazuma, sklenjenega 4. oktobra 2002 med EU ter Bosno in Hercegovino o dejavnostih EUPM v Bosni in Hercegovini [2], vključno z določbami o statusu osebja EUPM,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Okvir

Republika Islandija se strinja, da bo izvajala določbe Skupnega ukrepa 2002/210/SZVP o Policijski misiji Evropske unije (EUPM) v Bosni in Hercegovini, vključno s prilogo o nalogah misije za EUPM, ki jih je sprejel Svet Evropske unije dne 11. marca 2002, v skladu z določbami iz naslednjih členov.

Člen 2

Osebje, začasno dodeljeno EUPM

1. Republika Islandija prispeva dva policista in eno mednarodno civilno osebo, ki jih začasno dodeli EUPM. To osebje se začasno dodeli za najmanj eno leto, ob upoštevanju, da je zagotovljeno primerno kroženje začasno dodeljenega osebja.

2. Republika Islandija zagotovi, da osebje, začasno dodeljeno EUPM, opravlja misijo v skladu z določbami Skupnega ukrepa 2002/210/SZVP.

3. Republika Islandija pravočasno obvesti EUPM in Generalni sekretariat Sveta Evropske unije o morebitnih spremembah svojega prispevka v EUPM.

4. Osebje, začasno dodeljeno EUPM, opravi obširen zdravstveni pregled, cepljenje in prejme zdravniško spričevalo o primernosti za službo od pristojnega organa Republike Islandije. Izvod tega spričevala spremlja osebje, začasno dodeljeno EUPM.

5. Republika Islandija krije stroške pošiljanja policistov in/ali mednarodnega civilnega osebja, ki ga začasno dodeli, vključno s plačami, nadomestili, zdravstvenimi stroški, zavarovanjem in potnimi stroški v Bosno in Hercegovino in nazaj.

Člen 3

Status osebja, začasno dodeljenega EUPM

1. Osebje, ki ga Republika Islandija začasno dodeli EUPM, je do 31. decembra 2002 zajeto v sporazum, ki se uporablja za načrtovalno enoto EUPM, in od 1. januarja 2003 v sporazum, sklenjen 4. oktobra 2002 med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino o dejavnostih EUPM v Bosni in Hercegovini.

2. Republika Islandija je odgovorna, da se odzove na tožbe v zvezi z začasno dodelitvijo uslužbenca EUPM, ki jih vložijo uslužbenci ali pa so povezane z njimi. Republika Islandija je pristojna za ukrepanje proti začasno dodeljeni osebi.

3. EUPM je neoborožena misija in kot taka nima pravil o delovanju v mirovnih operacijah.

4. Začasno dodeljeni policisti delajo v državnih policijskih uniformah. Baretke in oznake zagotovi EUPM.

Člen 4

Struktura poveljevanja

1. Prispevek Republike Islandije v EUPM ne posega v samostojnost odločanja Unije. Osebje, ki ga začasno dodeli Republika Islandija, opravlja svoje naloge in se obnaša v skladu z interesi EUPM.

2. Vse osebje EUPM ostane pod polnim poveljstvom svojih nacionalnih oblasti.

3. Nacionalne oblasti prenesejo operativno poveljstvo (OPCOM) na vodjo misije/komisarja policije EUPM, ki izvaja poveljevanje preko hierarhične strukture poveljevanja in nadzora.

4. Vodja misije/policijski komisar vodi EUPM in opravlja vsakodnevno upravljanje.

5. Republika Islandija ima enake pravice in obveznosti pri vsakodnevnem upravljanju operacije kakor države članice Evropske unije, ki sodelujejo v operaciji, v skladu s členom 8(2) Skupnega ukrepa 2002/210/SZVP. To v normalnem poteku operacije poteka na tleh, vključno znotraj sedeža policijske misije.

6. Vodja misije/policijski komisar EUPM je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem misije. Disciplinske ukrepe izvaja pristojni nacionalni organ, če je to primerno.

7. Republika Islandija imenuje točko za stike (NPC) nacionalnega kontingenta, ki zastopa njen nacionalni kontingent v misiji. NPC poroča vodji misije/policijskemu komisarju EUPM o nacionalnih zadevah in je pristojna za vsakodnevno disciplino kontingenta.

8. Sklep Evropske unije o zaključku operacije se sprejme po posvetovanju z Republiko Islandijo, če ta država še vedno prispeva v EUPM na datum zaključka misije.

Člen 5

Zaupne informacije

Republika Islandija sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi, da njeno osebje pri ravnanju z zaupnimi informacijami EU spoštuje varnostne predpise Sveta Evropske unije, ki so določeni v Sklepu Sveta 2001/264/ES [3].

Člen 6

Prispevki k tekočim stroškom

1. Republika Islandija prispeva k tekočim stroškom EUPM znesek v višini 25000 EUR na leto. Republika Islandija razmisli o dodatnih prispevkih prostovoljne narave za te tekoče stroške ob upoštevanju svojih sredstev in stopnje sodelovanja.

2. Vodja misije/policijski komisar EUPM in ustrezne upravne službe Republike Islandije sklenejo dogovor o prispevkih Republike Islandije za tekoče stroške EUPM. Ta dogovor zajema naslednje določbe o:

(a) znesku, vključno z morebitnimi dodatnimi prispevki prostovoljne narave;

(a) načinu plačevanja in upravljanja zadevnega zneska;

(c) načinu preverjanja, ki zajema nadziranje in revizijo zadevnega zneska, kjer je ustrezno.

3. Republika Islandija formalno obvesti EUPM in Generalni sekretariat Sveta Evropske unije o skupnem znesku svojega prispevka za tekoče stroške do 15. novembra 2002, nato pa do 1. novembra vsako leto, in sklene finančni dogovor do 15. decembra vsako leto.

4. Republika Islandija svoje prispevke za tekoče stroške EUPM vsako leto do 31. marca deponira na bančnem računu, ki ji je naveden.

Člen 7

Neizpolnjevanje obveznosti

Če sodelujoča pogodbenica ne izpolnjuje svojih obveznosti, določenih v prejšnjih členih, ima druga pogodbenica pravico odpovedati ta sporazum z dvomesečnim odpovednim rokom.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta sporazum začne veljati s podpisom. Velja ves čas trajanja prispevka Republike Islandije k EUPM.

V Bruslju, 10. decembra 2002, v angleškem jeziku v štirih izvodih.

Za Evropsko unijo

+++++ TIFF +++++

Za Republiko Islandijo

+++++ TIFF +++++

[1] UL L 70, 13.3.2002, str. 1.

[2] UL L 293, 29.10.2002, str. 2.

[3] UL L 101, 11.4.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

Top