EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0411(02)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o spremembi koncesij za žita, predvidenih v Seznamu CXL ES , priloženem GATT 1994

OJ L 95, 11.4.2003, p. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 174 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 174 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 174 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 174 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 174 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 174 - 177
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 174 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 174 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 174 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 031 P. 141 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 031 P. 141 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 035 P. 133 - 136

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/254/oj

Related Council decision

22003A0411(02)Uradni list L 095 , 11/04/2003 str. 0041 - 0044


Sporazum v obliki izmenjave pisem

med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o spremembi koncesij za žita, predvidenih v Seznamu CXL ES, priloženem GATT 1994

A. Pismo Evropske skupnosti

Spoštovani,

Evropska skupnost (ES) in Združene države Amerike se v zvezi s koncesijami za žita, predvidenimi v Seznamu CXL ES, priloženem Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini 1994 (GATT 1994), strinjata s sklepi, opisanimi v nadaljevanju.

Navadna pšenica

1. V zvezi s postavko 10019095 (druga pira, navadna pšenica in soržica) se koncesije, vsebovane v Seznamu CXL ES, še naprej uporabljajo za visoko kakovostno navadno pšenico (v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 (28. junij 1996), UL L 161, str. 125).

2. (a) Za drugo piro in za navadno pšenico srednje in nizke kakovosti (v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96), ter soržico iz postavke 10019095 (druga pira, navadna pšenica in soržica) ES določi tarifno kvoto 2981600 metričnih ton.

(b) V okviru tarifne kvote, navedene v 2(a), se Združenim državam Amerike dodeli 572000 metričnih ton. Če Združene države Amerike dodeljene količine ne more izčrpati, se lahko ta dodelitev s predhodno odobritvijo Združenih držav Amerike odpre za druge države.

(c) Tarifna stopnja v okviru tarifne kvote, navedene v 2(a), znaša 12 EUR/metrično tono, tarifna stopnja izven kvote pa ne presega nižje od pogodbenih stopenj dajatev za postavko 10019095 (druga pira, navadna pšenica in soržica) v Seznamu CXL ES z dne 1. julija 2002 ali stopnje dajatve za državo z največjimi ugodnostmi.

3. Ko ES določi tarifno kvoto iz točke 2, ji ni potrebno več uporabljati koncesij za drugo piro in za navadno pšenico srednje in nizke kakovosti (v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 (28. junij 1996), UL L 161, str. 125) ter soržico iz postavke 10019095, predvidenih v uvodni opombi 6 Seznama CXL ES.

Ječmen

4. (a) V zvezi s postavko 10030050 (ječmen) ES določi tarifno kvoto 50000 metričnih ton za pivovarski ječmen (ječmen, ki ustreza merilom kakovosti iz člena 2(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1234/2001 (22. junij 2001), UL L 168, str. 12, in se uporablja za proizvodnjo slada, namenjenega za proizvodnjo piva, katerega zorenje poteka v sodih, ki vsebujejo bukov les) ter tarifno kvoto 300000 metričnih ton za vse druge vrste ječmena.

(b) Tarifna stopnja v okviru tarifne kvote za pivovarski ječmen, navedene v 4(a), znaša 8 EUR/metrično tono, tarifna stopnja izven kvote pa ne presega nižje od pogodbenih stopenj dajatev za postavko 10030050 (ječmen) v Seznamu CXL ES z dne 1. julija 2002 ali stopnje dajatve za državo z največjimi ugodnostmi. Tarifna stopnja v okviru tarifne kvote za vse druge vrste ječmena, navedene v 4(a), znaša 16 EUR/metrično tono, tarifna stopnja izven kvote pa ne presega nižje od pogodbenih stopenj dajatev za postavko 10030050 (ječmen) v Seznamu CXL ES z dne 1. julija 2002 ali stopnje dajatve za državo z največjimi ugodnostmi.

5. Ko ES določi tarifne kvote iz točke 4, ji ni potrebno več uporabljati koncesij za postavko 10030050 (ječmen), predvidenih v uvodni opombi 6 Seznama CXL ES.

Splošno

6. Tarifne kvote iz točk 2 in 4 se odprejo 1. januarja vsako leto.

7. Tarifne kvote iz točk 2 in 4 se upravljajo po načelu "prvi prispe, prvi dobi".

8. Ob spremembi koncesij iz Seznama CXL ES v skladu s točko 3 in/ali 5 se koncesije iz točk 2, 4 in 6 dodajo v Seznam CXL ES.

9. ES priznava, da imajo Združene države Amerike prednostne pravice pogajanja v zvezi s koncesijami, predvidenimi v uvodni opombi 6 Seznama CXL ES, in koncesijami, navedenimi v točkah 2, 4 in 6.

10. Glede obvestila ES z dne 26. julija 2002 (objavljenega v G/SECRET/15), s katerim izraža svojo namero o spremembi nekaterih koncesij v Seznamu CXL ES, ES ne spreminja koncesij, vsebovanih v Seznamu CXL ES, za postavko 10019095 iz točke 1 in za postavke 10011050 (pšenica durum), 10020000 (rž), ex1005 (koruza, razen hibridnih semen) in ex1007 (sirek v zrnju, razen hibridov za setev) ter o tem obvesti STO.

Ta sporazum pogodbenice sprejmejo v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Določbe tega sporazuma se uporabljajo od 1. januarja 2003.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z zgoraj navedenim.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Za Evropsko skupnost

+++++ TIFF +++++

B. Pismo Združenih držav Amerike

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem Vašega današnjega pisma, ki se glasi:

"Evropska skupnost (ES) in Združene države Amerike se v zvezi s koncesijami za žita, predvidenimi v Seznamu CXL ES, priloženem Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini 1994 (GATT 1994), strinjata s sklepi, opisanimi v nadaljevanju.

Navadna pšenica

1. V zvezi s postavko 10019095 (druga pira, navadna pšenica in soržica) se koncesije, vsebovane v Seznamu CXL ES, še naprej uporabljajo za visoko kakovostno navadno pšenico (v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 (28. junij 1996), UL L 161, str. 125).

2. (a) Za drugo piro in za navadno pšenico srednje in nizke kakovosti (v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96) ter soržico iz postavke 10019095 (druga pira, navadna pšenica in soržica) ES določi tarifno kvoto 2981600 metričnih ton.

(b) V okviru tarifne kvote, navedene v 2(a), se Združenim državam Amerike dodeli 572000 metričnih ton. Če Združene države Amerike dodeljene količine ne more izčrpati, se lahko ta dodelitev s predhodno odobritvijo Združenih držav Amerike odpre za druge države.

(c) Tarifna stopnja v okviru tarifne kvote, navedene v 2(a), znaša 12 EUR/metrično tono, tarifna stopnja izven kvote pa ne presega nižje od pogodbenih stopenj dajatev za postavko 10019095 (druga pira, navadna pšenica in soržica) v Seznamu CXL ES z dne 1. julija 2002 ali stopnje dajatve za državo z največjimi ugodnostmi.

3. Ko ES določi tarifno kvoto iz točke 2, ji ni potrebno več uporabljati koncesij za drugo piro in za navadno pšenico srednje in nizke kakovosti (v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 (28. junij 1996), UL L 161, str. 125) ter soržico iz postavke 10019095, predvidenih v uvodni opombi 6 Seznama CXL ES.

Ječmen

4. (a) V zvezi s postavko 10030050 (ječmen) ES določi tarifno kvoto 50000 metričnih ton za pivovarski ječmen (ječmen, ki ustreza merilom kakovosti iz člena 2(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1234/2001 (22. junij 2001), UL L 168, str. 12, in se uporablja za proizvodnjo slada, namenjenega za proizvodnjo piva, katerega zorenje poteka v sodih, ki vsebujejo bukov les) ter tarifno kvoto 300000 metričnih ton za vse druge vrste ječmena.

(b) Tarifna stopnja v okviru tarifne kvote za pivovarski ječmen, navedene v 4(a), znaša 8 EUR/metrično tono, tarifna stopnja izven kvote pa ne presega nižje od pogodbenih stopenj dajatev za postavko 10035095 (ječmen) v Seznamu CXL ES z dne 1. julija 2002 ali stopnje dajatve za državo z največjimi ugodnostmi. Tarifna stopnja v okviru tarifne kvote za vse druge vrste ječmena, navedene v 4(a), znaša 16 EUR/metrično tono, tarifna stopnja izven kvote pa ne presega nižje od pogodbenih stopenj dajatev za postavko 10035095 (ječmen) v Seznamu CXL ES z dne 1. julija 2002 ali stopnje dajatve za državo z največjimi ugodnostmi.

5. Ko ES določi tarifne kvote iz točke 4, ji ni potrebno več uporabljati koncesij za postavko 10030050 (ječmen), predvidenih v uvodni opombi 6 Seznama CXL ES.

Splošno

6. Tarifne kvote iz točk 2 in 4 se odprejo 1. januarja vsako leto.

7. Tarifne kvote iz točk 2 in 4 se upravljajo po načelu "prvi prispe, prvi dobi".

8. Ob spremembi koncesij iz Seznama CXL ES v skladu s točko 3 in/ali 5 se koncesije iz točk 2, 4 in 6 dodajo v Seznam CXL ES.

9. ES priznava, da imajo Združene države Amerike prednostne pravice pogajanja v zvezi s koncesijami, predvidenimi v uvodni opombi 6 Seznama CXL ES, in koncesijami, navedenimi v točkah 2, 4 in 6.

10. Glede obvestila ES z dne 26. julija 2002 (objavljenega v G/SECRET/15), s katerim izraža svojo namero o spremembi nekaterih koncesij v Seznamu CXL ES, ES ne spreminja koncesij, vsebovanih v Seznamu CXL ES, za postavko 10019095 iz točke 1 in za postavke 10011050 (pšenica durum), 10020000 (rž), ex1005 (koruza, razen hibridnih semen) in ex1007 (sirek v zrnju, razen hibridov za setev) ter o tem obvesti STO.

Ta sporazum pogodbenice sprejmejo v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

Določbe tega sporazuma se uporabljajo od 1. januarja 2003.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z zgoraj navedenim."

Vladi Združenih držav Amerike je v čast potrditi, da se strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

V imenu Vlade Združenih držav Amerike

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top