Help Print this page 

Document 22002D0112

Title and reference
Sklep Skupnega odbora EGP št. 112/2002 z dne 27. septembra 2002 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP
  • In force
OJ L 336, 12.12.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 368 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 368 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 368 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 368 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 368 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 368 - 369
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 368 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 368 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 368 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 062 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 062 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 095 P. 289 - 290

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/112(2)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 27/09/2002
  • Date of effect: 28/09/2002; začetek veljavnosti glej člen 3
  • Date of signature: 27/09/2002; Bruselj
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Skupni odbor EGP
  • Form: Sklep
  • Additional information: Ta akt se ne uporablja za Islandijo, Ta akt se ne uporablja za Lihtenštajn
Relationship between documents
Text

22002D0112Uradni list L 336 , 12/12/2002 str. 0001 - 0002


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 112/2002

z dne 27. septembra 2002

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 78/2002 z dne 25. junija 2002 [1].

(2) Štiri akte v zvezi z nadzornimi zadevami, nadzornimi ukrepi — obveščanje o boleznih — in zdravstvenim varstvom živali — izmenjava in dajanje na trg živih živali — je treba vključiti v Sporazum.

(3) Odločba Komisije 2001/618/ES razveljavlja odločbi 93/24/EGS in 93/244/EGS, ki sta vključeni v Sporazum in ki ju je zato treba izbrisati iz Sporazuma.

(4) Ta sklep se ne uporablja za Islandijo in Lihtenštajn -

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila odločb 2001/525/ES [2], 2001/577/ES [3], 2001/618/ES [4] in 2001/660/ES [5] v norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 28. septembra 2002 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [6] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 27. septembra 2002

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gunnar Snorri Gunnarsson

[1] UL L 266, 3.10.2002, str. 22.

[2] UL L 190, 12.7.2001, str. 24.

[3] UL L 203, 28.7.2001, str. 27.

[4] UL L 215, 9.8.2001, str. 48.

[5] UL L 232, 30.8.2001, str. 23.

[6] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

PRILOGA

k sklepu skupnega odbora EGP št. 112/2002

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1. Za točko 13 (Odločba Komisije 2001/399/ES) v delu 1.2 pod naslovom

"AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTA USTREZNO UPOŠTEVAJO"

se doda naslednja točka:

"14. 32001 D 0577: Odločba Komisije 2001/577/ES z dne 25. julija 2001, ki določa datum, ko Portugalska lahko začne pošiljati goveje proizvode po izvoznem sistemu na podlagi datuma, na podlagi člena 22(2) Odločbe 2001/376/ES (UL L 203, 28.7.2001, str. 27)."

2. V točki 13 (Odločba Komisije 2000/112/ES) v delu 3.2 se doda naslednja alinea:

"— 32001 D 0660: Odločba Komisije 2001/660/ES z dne 6. avgusta 2001 (UL L 232, 30.8.2001, str. 23)."

3. V točki 12 (Odločba Komisije 2000/680/ES) v delu 3.2 pod naslovom

"AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTE IN NADZORNI ORGAN EFTA USTREZNO UPOŠTEVAJO"

se doda naslednje:

", kakor je bila spremenjena z:

— 32001 D 0525: Odločba Komisije 2001/525/ES z dne 28. junija 2001 (UL L 190, 12.7.2001, str. 24)."

4. Za točko 63 (Odločba Komisije 2001/183/ES) v delu 4.2 se doda naslednja točka:

"64. 32001 D 0618: Odločba Komisije 2001/618/ES z dne 23. julija 2001 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede Aujeszkyjeve bolezni, o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni in o razveljavitvi odločb 93/24/EGS in 93/244/EGS (UL L 215, 9.8.2001, str. 48)."

5. Besedilo točke 9 (Odločba Komisije 93/24/EGS) in 19 (Odločba Komisije 93/244/EGS) v delu 4.2 se črta.

--------------------------------------------------

Top