EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0099

Sklep Skupnega odbora EGP št. 99/2002 z dne 12. julija 2002 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 298, 31.10.2002, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 339 - 341
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 339 - 341
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 339 - 341
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 339 - 341
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 339 - 341
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 339 - 341
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 339 - 341
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 339 - 341
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 339 - 341
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 061 P. 260 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 061 P. 260 - 262
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 095 P. 268 - 270

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/99(2)/oj

22002D0099Uradni list L 298 , 31/10/2002 str. 0010 - 0012


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 99/2002

z dne 12. julija 2002

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 81/2002 Skupnega odbora EGP z dne 25. junija 2002 [1].

(2) Direktivo Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra 2001 o medu [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktivo Sveta 2001/111/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih vrstah sladkorja, namenjenega za prehrano ljudi [3], je treba vključiti v Sporazum.

(4) Direktivo Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi [4], je treba vključiti v Sporazum.

(5) Direktivo Sveta 2001/113/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih džemih, želejih in marmeladah ter sladkanem kostanjevem pireju, namenjenih za prehrano ljudi [5], je treba vključiti v Sporazum.

(6) Direktivo Sveta 2001/114/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka, namenjenega za prehrano ljudi [6], je treba vključiti v Sporazum.

(7) Direktiva 2001/110/ES s 1. avgustom 2003 razveljavlja Direktivo Sveta 74/409/EGS [7], ki je vključena v Sporazum in ki jo je zaradi tega treba razveljaviti po Sporazumu.

(8) Direktiva 2001/111/ES z 12. julijem 2003 razveljavlja Direktivo Sveta 73/437/EGS [8], ki je vključena v Sporazum in ki jo je zaradi tega treba razveljaviti po Sporazumu.

(9) Direktiva 2001/112/ES z 12. julijem 2003 razveljavlja Direktivo Sveta 93/77/EGS [9], ki je vključena v Sporazum in ki jo je zaradi tega treba razveljaviti po Sporazumu.

(10) Direktiva 2001/113/ES z 12. julijem 2003 razveljavlja Direktivo Sveta 79/693/EGS [10], ki je vključena v Sporazum in ki jo je zaradi tega treba razveljaviti po Sporazumu.

(11) Direktiva 2001/114/ES s 17. julijem 2003 razveljavlja Direktivo Sveta 76/118/EGS [11], ki je vključena v Sporazum in ki jo je zaradi tega treba razveljaviti po Sporazumu -

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu se spremeni, kakor sledi:

1. Za točko 52zn (Uredba Komisije (ES) št. 466/2001) se doda naslednje:

"54zo. 32001 L 0110: Direktiva Sveta 2001/110/ES z dne 20. decembra 2001 o medu (UL L 10, 12.1.2002, str. 47).

54zp. 32001 L 0111: Direktiva Sveta 2001/111/ES z dne 20. decembra 2001 o nekaterih vrstah sladkorja, namenjenega za prehrano ljudi (UL L 10, 12.1.2002, str. 53).

54zq. 32001 L 0112: Direktiva Sveta 2001/112/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 10, 12.1.2002, str. 58).

54zr. 32001 L 0113: Direktiva Sveta 2001/113/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih džemih, želejih, marmeladah in sladkanem kostanjevem pireju, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 10, 12.1.2002, str. 67).

54zs. 32001 L 0114: Direktiva Sveta 2001/114/ES z dne 20. decembra 2001 o določenih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi (UL L 15, 17.1.2002, str. 19).

Določbe Direktive se s prilagoditvami za namene tega sporazuma glasijo:

V Prilogi II se doda:

"(k) Islandski izraz "VSTAVITI BESEDILO V ISLANDSKEM JEZIKU" in norveški izraz "fløtepulver" pomenita proizvod, ki je opredeljen v Prilogi I(2)(a).""

2. Besedilo točke 7 (Direktiva Sveta 73/437/EGS) se z 12. julijem 2003 razveljavi.

3. Besedilo točke 9 (Direktiva Sveta 74/409/EGS) se s 1. avgustom 2003 razveljavi.

4. Besedilo točke 11 (Direktiva Sveta 76/118/EGS) se s 17. julijem 2003 razveljavi.

5. Besedilo točke 19 (Direktiva Sveta 79/693/EGS) se z 12. julijem 2003 razveljavi.

6. Besedilo točke 54m (Direktiva Sveta 93/77/EGS) se z 12. julijem 2003 razveljavi.

Člen 2

Besedila direktiv Sveta 2001/110/ES in 2001/111/ES in 2001/112/ES, 2001/113/ES in 2001/114/ES v islandskem in norveškem jeziku, objavljena v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 13. julija 2002 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [12] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 12. julija 2002

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

G. S. Gunnarsson

[1] UL L 266, 3.10.2002, str. 30.

[2] UL L 10, 12.1.2002, str. 47.

[3] UL L 10, 12.1.2002, str. 53.

[4] UL L 10, 12.1.2002, str. 58.

[5] UL L 10, 12.1.2002, str. 67.

[6] UL L 15, 17.1.2002, str. 19.

[7] UL L 221, 12.8.1974, str. 10.

[8] UL L 356, 27.12.1973, str. 71.

[9] UL L 244, 30.9.1993, str. 23.

[10] UL L 205, 13.8.1979, str. 5.

[11] UL L 24, 30.1.1976, str. 49.

[12] Ustavne zahteve niso sporočene.

--------------------------------------------------

Top