EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0053

Sklep Skupnega odbora EGP št. 53/2002 z dne 31. maja 2002 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

OJ L 238, 5.9.2002, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 228 - 229
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 228 - 229
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 228 - 229
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 228 - 229
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 228 - 229
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 228 - 229
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 228 - 229
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 228 - 229
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 228 - 229
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 061 P. 149 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 061 P. 149 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 095 P. 218 - 219

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/53(2)/oj

22002D0053Uradni list L 238 , 05/09/2002 str. 0012 - 0013


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 53/2002

z dne 31. maja 2002

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 14/2002 Skupnega odbora EGP z dne 1. marca 2002 [1].

(2) Direktivo Komisije 2001/90/ES z dne 26. oktobra 2001 o sedmi prilagoditvi tehničnemu napredku Priloge I k Direktivi Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (kreozot) [2] je treba vključiti v Sporazum,

(3) Direktivo Komisije 2001/91/ES z dne 29. oktobra 2001 o osmi prilagoditvi tehničnemu napredku Priloge I k Direktivi Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (heksakloroetan) [3] je treba vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 4 (Direktiva Sveta 76/769/EGS) v poglavju XV Priloge II k Sporazumu se dodata naslednji alinei:

"— 32001 L 0090: Direktiva Komisije 2001/90/ES z dne 26. oktobra 2001 (UL L 283, 27.10.2001, str. 41),

— 32001 L 0091: Direktiva Komisije 2001/91/ES z dne 29. oktobra 2001 (UL L 286, 30.10.2001, str. 27)."

Člen 2

Besedili direktiv 2001/90/ES in 2001/91/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 1. junija 2002 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [4] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 31. maja 2002

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 110, 25.4.2002, str. 7.

[2] UL L 283, 27.10.2001, str. 41.

[3] UL L 286, 30.10.2001, str. 27.

[4] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

Top