EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002D0017

Sklep Skupnega odbora EGP št. 17/2002 z dne 1. marca 2002 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

OJ L 110, 25.4.2002, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 007 P. 166 - 167
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 007 P. 166 - 167
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 007 P. 166 - 167
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 007 P. 166 - 167
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 007 P. 166 - 167
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 007 P. 166 - 167
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 007 P. 166 - 167
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 007 P. 166 - 167
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 007 P. 166 - 167
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 061 P. 87 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 061 P. 87 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 010 P. 179 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/17(2)/oj

22002D0017Uradni list L 110 , 25/04/2002 str. 0013 - 0014


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 17/2002

z dne 1. marca 2002

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 6/2002 Skupnega odbora EGP z dne 1. februarja 2002 [1].

(2) Direktivo 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov [2] je treba vključiti v Sporazum.

(3) Direktiva 2001/25/ES razveljavlja Direktivo Sveta 94/58/ES z dne 22. novembra 1994 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov [3], ki je vključena v Sporazum in jo je torej po Sporazumu treba razveljaviti -

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 56i (Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XIII k Sporazumu se doda naslednja točka:

"56j. 32001 L 0025: Direktiva 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (UL L 136, 18.5.2001, str. 17)."

Člen 2

Besedilo točke 54 (Direktiva Sveta 94/58/EGS) v Prilogi XII se črta.

Člen 3

Besedili Direktive 2001/25/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti, sta verodostojni.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 2. marca 2002 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP [4] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 1. marca 2002

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

P. Westerlund

[1] UL L 88, 4.4.2002, str. 12.

[2] UL L 136, 18.5.2001, str. 17.

[3] UL L 319, 12.12.1994, str. 28.

[4] Ni sporočila o ustavnih zahtevah.

--------------------------------------------------

Top